نکاح (۱۷۸ تصویر)

⚖تقاضای #طلاق از جانب زن چه تاثیری بر #مهریه دارد؟ 💰 چه در #...

⚖تقاضای #طلاق از جانب زن چه تاثیری بر #مهریه دارد؟ 💰 چه در #...

⚖📚 در ماده 49 قانون حمایت خانواده مقرر شده است که هرگاه #مرد...

⚖📚 در ماده 49 قانون حمایت خانواده مقرر شده است که هرگاه #مرد...

لفظ #تمکین به معنای الزام استیکی از تکالیف #زن در برابر #شوه...

لفظ #تمکین به معنای الزام استیکی از تکالیف #زن در برابر #شوه...

تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق سال 1399

تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق سال 1399

.⚖صلاحیت دادگاه در مطالبه #مهریه1⃣هرگاه #زن بخواهد مهریه خود...

.⚖صلاحیت دادگاه در مطالبه #مهریه1⃣هرگاه #زن بخواهد مهریه خود...

. #وکیل_خانواده #عقد #طلاق #ازدواج_دائم #صیغه #ازدواج_موقت #...

. #وکیل_خانواده #عقد #طلاق #ازدواج_دائم #صیغه #ازدواج_موقت #...

.⚖ #اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن ...

.⚖ #اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن ...

.⚖صلاحیت دادگاه در مطالبه #مهریه1⃣هرگاه #زن بخواهد مهریه خود...

.⚖صلاحیت دادگاه در مطالبه #مهریه1⃣هرگاه #زن بخواهد مهریه خود...

. #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #خانواده #طلاق #ازدواج #عقد #نکاح...

. #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #خانواده #طلاق #ازدواج #عقد #نکاح...

. #وکیل_خانواده  #وکیل_طلاق #زن #شوهر #عقد #نکاح #ازدواج_دائ...

. #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #زن #شوهر #عقد #نکاح #ازدواج_دائ...

. #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #شوهر #خانواده #مهریه #همسر #نکاح...

. #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #شوهر #خانواده #مهریه #همسر #نکاح...

.. #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #شوهر #خانواده #ارث #وصیت #دیه #...

.. #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #شوهر #خانواده #ارث #وصیت #دیه #...

. #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #شوهر #خانواده #ارث #وصیت #دیه #ا...

. #وکیل_خانواده #وکیل_طلاق #شوهر #خانواده #ارث #وصیت #دیه #ا...

. #زن #شوهر #زناشویی #عقد #نکاح #صیغه #ارش #باکره #بکارت #از...
۱

. #زن #شوهر #زناشویی #عقد #نکاح #صیغه #ارش #باکره #بکارت #از...

.#وکیل_خانواده#وکیل_طلاق#عقد #نکاح #صیغه #زن #شوهر #زناشویی ...

.#وکیل_خانواده#وکیل_طلاق#عقد #نکاح #صیغه #زن #شوهر #زناشویی ...

.🔴 یکی از وظایف سازمان #ثبت_احوال ثبت #ولادت و صدور #شناسنام...

.🔴 یکی از وظایف سازمان #ثبت_احوال ثبت #ولادت و صدور #شناسنام...

.⚖ تنها در #ازدواج_دایم #نفقه #زن بر عهده #شوهر است اما در #...

.⚖ تنها در #ازدواج_دایم #نفقه #زن بر عهده #شوهر است اما در #...

. #وکیل_خانواده #زن #شوهر #همسر #زندگی_مشترک #جهیزیه #مرد #ز...
۲

. #وکیل_خانواده #زن #شوهر #همسر #زندگی_مشترک #جهیزیه #مرد #ز...

. #وکیل_خانواده #زوج #زوجه #عقد #نکاح #صیغه #گذرنامه #شوهر #...

. #وکیل_خانواده #زوج #زوجه #عقد #نکاح #صیغه #گذرنامه #شوهر #...

digikala