نژادپرستی (۱۵۳ تصویر)

🔺 نتیجه آریایی بازی ها.. اینه👆نتیجه نژادپرستی ها.. اینه👆نتیج...
۳

🔺 نتیجه آریایی بازی ها.. اینه👆نتیجه نژادپرستی ها.. اینه👆نتیج...

شهید نسیم افغانی که بود

شهید نسیم افغانی که بود

ماشالله به این برادران بسیجیه آمریکا✌✌

ماشالله به این برادران بسیجیه آمریکا✌✌

🔶 جمهوری اسلامی برای افغانها چه کرده؟ 👆بعضی راه افتاده اند ن...
۵

🔶 جمهوری اسلامی برای افغانها چه کرده؟ 👆بعضی راه افتاده اند ن...

#کاریکاتور |  #نژادپرستی حاکمان #آمریکا و رژیم صهیونیستیکاری...

#کاریکاتور | #نژادپرستی حاکمان #آمریکا و رژیم صهیونیستیکاری...

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...

#اسلام #اهل_بیت  (علیهم السّلام) #برابری #برادری #عدالت #آزا...

#اسلام #اهل_بیت (علیهم السّلام) #برابری #برادری #عدالت #آزا...

ههه آزادیشونوحتی زنگ هم نمیشه زدترامپ خاک بر سر #توحش #آزادی...

ههه آزادیشونوحتی زنگ هم نمیشه زدترامپ خاک بر سر #توحش #آزادی...

#توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #غرب_وحشی #مرگ_بر_آمریکا #...

#توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #غرب_وحشی #مرگ_بر_آمریکا #...

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...
۱

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...

غربی ها همیشه وحشی بودن 😑 #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_آمریکا_شعار...

غربی ها همیشه وحشی بودن 😑 #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_آمریکا_شعار...

Insta @mahdiyar.ir.314،با شروع اعتراضات در آمریکا ،بزک کنندگ...
۱

Insta @mahdiyar.ir.314،با شروع اعتراضات در آمریکا ،بزک کنندگ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...
۳

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک سیاه پوست را خفه می‌کنندالبته بهتر است بگویم یک دنیا را خ...

یک سیاه پوست را خفه می‌کنندالبته بهتر است بگویم یک دنیا را خ...

digikala