نوشته (۱۰۰۰۰ تصویر)

#نوشته
۲

#نوشته

#نوشته#حقیقت

#نوشته#حقیقت

#نوشته
۲

#نوشته

#نوشته

#نوشته

😍گاهی فقط بی‌خیال باش...وقتی قادر به تغییرِ بعضی چیزها نیستی...

😍گاهی فقط بی‌خیال باش...وقتی قادر به تغییرِ بعضی چیزها نیستی...

لایک برابر با فالو

لایک برابر با فالو

감정적이지마 ... 널 잔을거야!احساساتی نَشو... میکُشَنت!#کره #نوشته #کشت...

감정적이지마 ... 널 잔을거야!احساساتی نَشو... میکُشَنت!#کره #نوشته #کشت...

digikala