نوستالوژی (۲۲۴ تصویر)

Sunday🍒🌸💜دونه دونه☘️گل پونه💜میریزم به روی موهات💆🏻‍♀️دسته دست...
۲۵۹

Sunday🍒🌸💜دونه دونه☘️گل پونه💜میریزم به روی موهات💆🏻‍♀️دسته دست...

برگی از خاطرات دیروز😊 #نوستالوژی🍃🌸
۵

برگی از خاطرات دیروز😊 #نوستالوژی🍃🌸

پائیز و زمستانهای قدیم و صف نفت..‌.قبل از لوله کشی گاز، مردم...

پائیز و زمستانهای قدیم و صف نفت..‌.قبل از لوله کشی گاز، مردم...

یه زمان سخت ترین کار دنیا واسه یه دهه شصتی نوشتن این مشق بود...
۶

یه زمان سخت ترین کار دنیا واسه یه دهه شصتی نوشتن این مشق بود...

یه آهنگ کاملا #نوستالژی که هیچوقت برام تکراری نمیشه
۴

یه آهنگ کاملا #نوستالژی که هیچوقت برام تکراری نمیشه

نوار کاست
۷

نوار کاست

#نوستالوژی

#نوستالوژی

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...
۱

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...
۱

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...
۱

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...
۳

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...
۱

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...
۲

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...
۴

#طنز #خنده #خنده‌دار #حسن_ریوندی #طناز #خندهدارترین #خندهد...