نورایی (۱۲ تصویر)

علیرام نورایی عزیز ،همیشه دوست داشتم از نزدیک ببینمشون ، شخص...

علیرام نورایی عزیز ،همیشه دوست داشتم از نزدیک ببینمشون ، شخص...

بعد از #گاندو پیغام‌های تهدیدآمیز می‌رسد یعنی اینکه مسیر درس...
۲

بعد از #گاندو پیغام‌های تهدیدآمیز می‌رسد یعنی اینکه مسیر درس...

#بهرام #نورایی #بهرام_نورایی #ممکن #اشتباهخوب
۱

#بهرام #نورایی #بهرام_نورایی #ممکن #اشتباهخوب

مَغزمو سوراخ کن توش جَرقه ی اول یه دنیای خوبه من که یه ورقم ...
۳

مَغزمو سوراخ کن توش جَرقه ی اول یه دنیای خوبه من که یه ورقم ...

من تو حرفام نفسم عشقم گلم جایی نداشتدلم هیچ حسی بجز احساس تن...

من تو حرفام نفسم عشقم گلم جایی نداشتدلم هیچ حسی بجز احساس تن...

#فاتح #نورایی #به شونه های کی تیکه کنم؟

#فاتح #نورایی #به شونه های کی تیکه کنم؟

#فاتح #نورایی #به شونه های کی تیکه کنم؟
۲

#فاتح #نورایی #به شونه های کی تیکه کنم؟

#قدم #زدم#فاتح #نورایی #n.sh

#قدم #زدم#فاتح #نورایی #n.sh

استاد #نورایی پست گذاشت:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:...
۲

استاد #نورایی پست گذاشت:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:...

#بهرام #نورایی#منو_ببخش#اشتباهخوب#سکوت
۱

#بهرام #نورایی#منو_ببخش#اشتباهخوب#سکوت

مخ تو ریشه ست ، من یه ایده مجوونه میزنم توتباورم کن ، کافیه ...
۲

مخ تو ریشه ست ، من یه ایده مجوونه میزنم توتباورم کن ، کافیه ...

#بهرام #نورایی

#بهرام #نورایی