نه_غزه_نه_لبنان_جانم_فدای_ایران (۹ تصویر)

این حرفای اولش که حکم #تیکه انداختن و #طعنه زدن رو داره 😏مدن...
۲

این حرفای اولش که حکم #تیکه انداختن و #طعنه زدن رو داره 😏مدن...

پندار ما این است که ما مانده ایم و #شهدا رفته اند اما #حقیقت...
۵

پندار ما این است که ما مانده ایم و #شهدا رفته اند اما #حقیقت...

پندار ما این است که ما مانده ایم و #شهدا رفته اند اما #حقیقت...
۸

پندار ما این است که ما مانده ایم و #شهدا رفته اند اما #حقیقت...

⁦⁦:flag_for_Palestinian_Territories:⁩⁦:flag_for_Palestinian_...

⁦⁦:flag_for_Palestinian_Territories:⁩⁦:flag_for_Palestinian_...

دوستان #منافق شعار #نه_غزه_نه_لبنان_جانم_فدای_ایران تون رو ب...
۲

دوستان #منافق شعار #نه_غزه_نه_لبنان_جانم_فدای_ایران تون رو ب...

:frowning_face_with_open_mouth:اون ملتی که #نه_غزه_نه_لبنان_...
۱۲

:frowning_face_with_open_mouth:اون ملتی که #نه_غزه_نه_لبنان_...

این بی شرفا که بسیجیا رو برهنه کردن و زنده زنده اتیش زدن و ن...
۲۰

این بی شرفا که بسیجیا رو برهنه کردن و زنده زنده اتیش زدن و ن...

آهای کرباسچی، آهای تاجزاده، آهای اونایی که میگفتید با برجام ...
۱

آهای کرباسچی، آهای تاجزاده، آهای اونایی که میگفتید با برجام ...

ایرانی بودن یعنی......

ایرانی بودن که فقط به معنای فارس بود...

ایرانی بودن یعنی...... ایرانی بودن که فقط به معنای فارس بود...