نهنگ‌ها (۱ تصویر)

‏دانشمندان #بریتانیایی نهنگ‌ها را از مدار زمین می‌شمارند!‏دا...

‏دانشمندان #بریتانیایی نهنگ‌ها را از مدار زمین می‌شمارند!‏دا...