نهایتا (۲ تصویر)

#نهایتا یک روز آنقدر بزرگ می شویکه سهمت از به یاد آوردن گذشت...

#نهایتا یک روز آنقدر بزرگ می شویکه سهمت از به یاد آوردن گذشت...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

digikala