ننگ (۶۵ تصویر)

لبخندت از زیر ماسک هم معلومه

لبخندت از زیر ماسک هم معلومه

آن🍃امام حسین(ع)همانا من مرگ را جز #سعادت نمی بینم و زندگی در...

آن🍃امام حسین(ع)همانا من مرگ را جز #سعادت نمی بینم و زندگی در...

سلطه کامل صهیونیستها

سلطه کامل صهیونیستها

سرطان اصلاحات
۲

سرطان اصلاحات

🔶 #پمپئو: #تحریم #ایران ادامه می یابد!!🔷 #اصلاحطلبان: ولی خب...

🔶 #پمپئو: #تحریم #ایران ادامه می یابد!!🔷 #اصلاحطلبان: ولی خب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:broken_heart::broken_heart: #ننگ بر ماما
۴

:broken_heart::broken_heart: #ننگ بر ماما

:broken_heart: #ننگ بر ماما
۱

:broken_heart: #ننگ بر ماما

:loudly_crying_face::loudly_crying_face: #ننگ بر ماما
۱

:loudly_crying_face::loudly_crying_face: #ننگ بر ماما

اکسو به اندازه این بغض زحمت کشیده....:crying_cat_face: #ننگ ...
۹

اکسو به اندازه این بغض زحمت کشیده....:crying_cat_face: #ننگ ...

#ننگ بر ماما
۱

#ننگ بر ماما

#ننگ بر ماما
۳

#ننگ بر ماما

#ننگ بر ماما
۱

#ننگ بر ماما

#ننگ بر ماما
۲

#ننگ بر ماما

#ننگ بر ماما
۳

#ننگ بر ماما