نقطه_زن (۵ تصویر)

دستگاه طلایاب گنج یاب فلزیاب
۱

دستگاه طلایاب گنج یاب فلزیاب

:heavy_large_circle:️ سرلشکر عباس بابایی سال ۶۶ اشتباها توسط...

:heavy_large_circle:️ سرلشکر عباس بابایی سال ۶۶ اشتباها توسط...

:anger_symbol:سرلشکر عباس بابایی سال ۶۶ اشتباها توسط پدافند ...

:anger_symbol:سرلشکر عباس بابایی سال ۶۶ اشتباها توسط پدافند ...

:large_red_circle: موشک سپاه #نقطه_زن تر از آن بود که فکر می...
۲

:large_red_circle: موشک سپاه #نقطه_زن تر از آن بود که فکر می...