نفیسه_سادات_موسوی (۶۷ تصویر)

لااقل عاشق معشوقه مردم نشوید 😐که به فتوای همه مظهر حقّ الناس...
۰

لااقل عاشق معشوقه مردم نشوید 😐که به فتوای همه مظهر حقّ الناس...

حق داشتی سکوت کنی در جواب من شک داشتی تو هم به من و انتخاب م...
۲

حق داشتی سکوت کنی در جواب من شک داشتی تو هم به من و انتخاب م...

:black_heart_suit:️:leaf_fluttering_in_wind:ما سالهاست غیر ز...
۰

:black_heart_suit:️:leaf_fluttering_in_wind:ما سالهاست غیر ز...

:diamond_shape_with_a_dot_inside: دستشان باز شد آلوده به خون...
۱

:diamond_shape_with_a_dot_inside: دستشان باز شد آلوده به خون...

دستشان باز شد آلوده به خون، جانی‌ها بی‌دوام است ولی خنده شیط...
۰

دستشان باز شد آلوده به خون، جانی‌ها بی‌دوام است ولی خنده شیط...

دعاکردم که برگردد،شده با دیگری باشد !دعاهایی به این تلخیهمان...
۱

دعاکردم که برگردد،شده با دیگری باشد !دعاهایی به این تلخیهمان...

چـه گنـاهی؟ تو مرا تنگ در آغوش بگیرتن تو عین بهشت است ...جهن...
۱

چـه گنـاهی؟ تو مرا تنگ در آغوش بگیرتن تو عین بهشت است ...جهن...

حتی اگر یک آرزو باقی بمانی باید ببینند از تو در شعرم نشانی آ...
۰

حتی اگر یک آرزو باقی بمانی باید ببینند از تو در شعرم نشانی آ...

‌‌قسمت نبود این قصه پابرجا بماند خوشبختی امروز تا فردا بماند...
۲

‌‌قسمت نبود این قصه پابرجا بماند خوشبختی امروز تا فردا بماند...

°گریه هم بر غم این فاصله مرهم نشودمثل یک قهوه که از تلخی آن ...
۰

°گریه هم بر غم این فاصله مرهم نشودمثل یک قهوه که از تلخی آن ...

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:دعاکردم که برگردد،شده ب...
۱

:maple_leaf::leaf_fluttering_in_wind:دعاکردم که برگردد،شده ب...

. مجنون اگر چه چندیست،دست از جنون کشیدهلطفا به او بگویید:«لی...
۱۲

. مجنون اگر چه چندیست،دست از جنون کشیدهلطفا به او بگویید:«لی...

‌‌با اینکه مانده است به دل جای پای تو سربسته است تا به ابد م...
۲

‌‌با اینکه مانده است به دل جای پای تو سربسته است تا به ابد م...

با این همه جدایی دنیا ادامه دارد...تلخ است و سخت و مبهماما ا...
۰

با این همه جدایی دنیا ادامه دارد...تلخ است و سخت و مبهماما ا...

تا سیر تماشا بکنم رد شدنت را...#نفیسه_سادات_موسوی
۰

تا سیر تماشا بکنم رد شدنت را...#نفیسه_سادات_موسوی

گفتند که او عاشق گیسوی کمند است...موهای من ازعصر همان روز بل...
۵

گفتند که او عاشق گیسوی کمند است...موهای من ازعصر همان روز بل...

. مجنون اگر چه چندیست،دست از جنون کشیدهلطفا به او بگویید:«لی...
۶

. مجنون اگر چه چندیست،دست از جنون کشیدهلطفا به او بگویید:«لی...

:ear_of_rice:هر چند نداری تو ز احساس، نشانی من عاشق لبخند تو...
۱

:ear_of_rice:هر چند نداری تو ز احساس، نشانی من عاشق لبخند تو...

با این همه جدایی دنیا ادامه دارد...تلخ است و سخت و مبهماما ا...
۰

با این همه جدایی دنیا ادامه دارد...تلخ است و سخت و مبهماما ا...