نفهم (۳۳ تصویر)

#نفهم ها #غمگین#دانا             #تکست_ناب #خاص
۳

#نفهم ها #غمگین#دانا #تکست_ناب #خاص

#نفهم#تیکه#خط_فقر
۲

#نفهم#تیکه#خط_فقر

#نفهمبا یه سریا کات میکنی باید یه عمر بهشون بفهمونی پستای من...

#نفهمبا یه سریا کات میکنی باید یه عمر بهشون بفهمونی پستای من...

اول سلام ب همگی انشالله ک حالتون خوبِ خوب باشه و دلتون کوک ک...
۲۵

اول سلام ب همگی انشالله ک حالتون خوبِ خوب باشه و دلتون کوک ک...

:black_small_square:️آتش #اغتشاشات چقدر از اموال #مردم را سو...

:black_small_square:️آتش #اغتشاشات چقدر از اموال #مردم را سو...

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...
۷

:ribbon::leaf_fluttering_in_wind: #زیــنـبـیــــون:leaf_flut...

#بفهم #نفهم

#بفهم #نفهم

#نفهم  #بفهم   #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم #بفهم #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم  #بفهم   #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم #بفهم #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم  #بفهم   #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم #بفهم #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم  #بفهم   #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم #بفهم #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم  #بفهم   #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم #بفهم #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم  #بفهم   #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم #بفهم #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم  #بفهم   #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...

#نفهم #بفهم #آنکس ک نظرش باشد درپی ناموس کسان#پی ناموس...