نفس (۱۹۸۰ تصویر)

دلتنگی...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

دلتنگی...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

#نفس من
۸

#نفس من

عشقی ساده وبدورازهررنگ وریا...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

عشقی ساده وبدورازهررنگ وریا...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

وقتی می‌خوام دو دقه درس بخونم 🤧😂#درس#انیمیشن#دانشگاه#تخیلات#...
۴

وقتی می‌خوام دو دقه درس بخونم 🤧😂#درس#انیمیشن#دانشگاه#تخیلات#...

ای جانمم🥺🍭#باب_اسفنجی#پاتریک#دوست_صمیمی#سریال_زیبایی_حقیقی #...

ای جانمم🥺🍭#باب_اسفنجی#پاتریک#دوست_صمیمی#سریال_زیبایی_حقیقی #...

سُکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۳

سُکوت...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

تورا گریسته ام...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

تورا گریسته ام...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۶

شعرهای ننوشته...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

وعشق شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی
۵

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

همه همینجوری بودیم😂😂نگین نه که میزنمتون😂✋#Despacito#سریال_زی...
۴

همه همینجوری بودیم😂😂نگین نه که میزنمتون😂✋#Despacito#سریال_زی...

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

هری پاتر🧙🏻‍♂️✨☯️#هری_پاتر#هری#هاگوارتز#گیریفیندور#سریال_زیبا...
۶

هری پاتر🧙🏻‍♂️✨☯️#هری_پاتر#هری#هاگوارتز#گیریفیندور#سریال_زیبا...