نفرت (۱۴۴ تصویر)

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۱

برگرد...شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

صدای شاعر... محمدعلی دهقان کروکی

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

گامهای زندگی ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۱

قلبها...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی
۴

چکاوک ... شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

#برام_مهم_نیستی #دیگه_دوست_ندارم #سیاه_سفید #تلخ #شیرین #زند...

#برام_مهم_نیستی #دیگه_دوست_ندارم #سیاه_سفید #تلخ #شیرین #زند...

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

آوای هیچ... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

اعتماد ...شعری از محمدعلی دهقان کروکی
۲

اعتماد ...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

دلتنگی...شعری ازمحمد علی دهقان کروکی مُتخلِّص به م.بهنام
۲

دلتنگی...شعری ازمحمد علی دهقان کروکی مُتخلِّص به م.بهنام

عشق یعنی جولانِ قلبهای طغیانگر...شعری سپیدازمحمدعلی دهقان کروکی

عشق یعنی جولانِ قلبهای طغیانگر...شعری سپیدازمحمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

سکوت...شعری از محمدعلی دهقان کروکی

باور... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

باور... شعری از محمدعلی دهقان کروکی

مرده پرستی شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

مرده پرستی شعری ازمحمدعلی دهقان کروکی

چه کم تجربه است آن کس که گمان میکند نشان دادنِ عقل و هوش موج...

چه کم تجربه است آن کس که گمان میکند نشان دادنِ عقل و هوش موج...

قبول دارین؟یلداتونم مبارک🍉.......#دلتنگی #جمله #غمگین #شبیلد...
۲۶

قبول دارین؟یلداتونم مبارک🍉.......#دلتنگی #جمله #غمگین #شبیلد...

۲۵ آذر ۱۳۰۴ روز به سلطنت نشستن رضاخانرضا دوزاری، رضا شصت تیر...

۲۵ آذر ۱۳۰۴ روز به سلطنت نشستن رضاخانرضا دوزاری، رضا شصت تیر...

تنهایی

تنهایی