نفتکش (۶۰ تصویر)

🎥⭕️شاهکار قرار گاه خاتم الانبیاء🔻‏اینهم از دومین کشتیِ غول پ...

🎥⭕️شاهکار قرار گاه خاتم الانبیاء🔻‏اینهم از دومین کشتیِ غول پ...

حمله #جومونگ به #ایران😂#نفتکش #هانکوک #کره_جنوبی

حمله #جومونگ به #ایران😂#نفتکش #هانکوک #کره_جنوبی

حرکت جهادی

حرکت جهادی

پنجمیش هم رسید چشم دشمنات کور

پنجمیش هم رسید چشم دشمنات کور

#نفتکش # #ونزوئلا

#نفتکش # #ونزوئلا

‏به جز ‎ #غیزانیه بیش ازصدهاروستادرسیستان آب شرب ندارنداماچر...

‏به جز ‎ #غیزانیه بیش ازصدهاروستادرسیستان آب شرب ندارنداماچر...

#ونزوئلا #نفتکش

#ونزوئلا #نفتکش

#ونزوئلا #نفتکش

#ونزوئلا #نفتکش

#ونزوئلا #نفتکش

#ونزوئلا #نفتکش

# #ونزوئلا #نفتکش

# #ونزوئلا #نفتکش

#وطنفروشی #روزنامه_شرق #سرطان_اصلاحات #ونزوئلا #نفتکش

#وطنفروشی #روزنامه_شرق #سرطان_اصلاحات #ونزوئلا #نفتکش

#ونزوئلا #نفتکش
۱

#ونزوئلا #نفتکش

# #نفتکش #ونزوئلا

# #نفتکش #ونزوئلا

#نفتکش #ونزوئلا

#نفتکش #ونزوئلا

#نفتکش # #ونزوئلا #اسرائیل

#نفتکش # #ونزوئلا #اسرائیل

#نفتکش #ونزوئلا

#نفتکش #ونزوئلا

انتقال نفتکش های حامل بنزیناز ایرانِ تحریم شده در خاورمیانه ...
۲

انتقال نفتکش های حامل بنزیناز ایرانِ تحریم شده در خاورمیانه ...