نصارا (۸ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا و...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا و...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید فَتَرَی الَّذِینَ فِی قُ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجید فَتَرَی الَّذِینَ فِی قُ...

:envelope_with_downwards_arrow_above: نامه سرگشاده استاد #را...
۵

:envelope_with_downwards_arrow_above: نامه سرگشاده استاد #را...

‍‍  ‍‍  ‍‍  ‍‍  :memo:ادامه متن قبلی :white_up_pointing_back...
۱

‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ :memo:ادامه متن قبلی :white_up_pointing_back...

:envelope_with_downwards_arrow_above:   نامه سرگشاده استاد #...
۳

:envelope_with_downwards_arrow_above: نامه سرگشاده استاد #...

:envelope_with_downwards_arrow_above: نامه سرگشاده استاد #را...
۵

:envelope_with_downwards_arrow_above: نامه سرگشاده استاد #را...

‍‍  ‍‍  ‍‍  ‍‍  :memo:ادامه متن قبلی :white_up_pointing_back...

‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍ :memo:ادامه متن قبلی :white_up_pointing_back...

چرا موضوع #هسته‌ای ایران مهم است؟ به این خاطر است.او می‌فهمد...
۴

چرا موضوع #هسته‌ای ایران مهم است؟ به این خاطر است.او می‌فهمد...

digikala