نرگس_صرافیان_طوفان‌ (۵۶۵ تصویر)

به ایستگاه منطق که رسیدی؛ بعضی آدم‌ها از نگاه تو می‌افتند، ب...

به ایستگاه منطق که رسیدی؛ بعضی آدم‌ها از نگاه تو می‌افتند، ب...

گاهی آنقدر عصبی‌ام از نیش‌ و کنایه‌ها که دلم می‌خواهد با یک ...

گاهی آنقدر عصبی‌ام از نیش‌ و کنایه‌ها که دلم می‌خواهد با یک ...

مرا رها کنید، رهاترمیان مرغ‌های دریامیان موج‌های دریادلم هزا...

مرا رها کنید، رهاترمیان مرغ‌های دریامیان موج‌های دریادلم هزا...

‌یک روزهایی را باید اختصاص داد به بی خیالی...نه به دغدغه ای ...
۱

‌یک روزهایی را باید اختصاص داد به بی خیالی...نه به دغدغه ای ...

دلمان برای روزهای خوبمان، تنگ شده...روزهایی که می‌شد در پیاد...

دلمان برای روزهای خوبمان، تنگ شده...روزهایی که می‌شد در پیاد...

شب که می شود ؛بیشتر هوایِ بیقراریِ هم را داشته باشید ،،،غصه ...
۲۰

شب که می شود ؛بیشتر هوایِ بیقراریِ هم را داشته باشید ،،،غصه ...

من قوی تر از آنی به نظر می رسیدم که نگرانم شوند ،و مغرور تر ...

من قوی تر از آنی به نظر می رسیدم که نگرانم شوند ،و مغرور تر ...

مامان خانم، از تو دلگیرم که به من یاد ندادی هرکی مرا زد، بزن...

مامان خانم، از تو دلگیرم که به من یاد ندادی هرکی مرا زد، بزن...

بیا دست به آسمان ببریم و کمی دعا کنیم ؛برای آرزوهایی که داری...

بیا دست به آسمان ببریم و کمی دعا کنیم ؛برای آرزوهایی که داری...

🍃🌼چای می‌نوشم و به خوشبختی‌های کوچکم فکر می‌کنم که چه با ظرا...
۱۴

🍃🌼چای می‌نوشم و به خوشبختی‌های کوچکم فکر می‌کنم که چه با ظرا...

.یک روزهایی هم برایِ خودت باش ...برایِ خودت وقت بگذار ،به خو...
۱

.یک روزهایی هم برایِ خودت باش ...برایِ خودت وقت بگذار ،به خو...

#کپشن _حرف دلما که توقعمان زیاد نبود!دلمان کسی را می خواست ک...

#کپشن _حرف دلما که توقعمان زیاد نبود!دلمان کسی را می خواست ک...

دلمان برای روزهای خوبمان، تنگ شده...روزهایی که می‌شد در پیاد...
۱

دلمان برای روزهای خوبمان، تنگ شده...روزهایی که می‌شد در پیاد...

یک روزهایی هم برایِ خودت باش ...برایِ خودت وقت بگذار ،به خود...
۹

یک روزهایی هم برایِ خودت باش ...برایِ خودت وقت بگذار ،به خود...

فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش ،صبح باشد یا شببذر امی...
۳

فرقی نمی کند آغاز هفته باشد یا پایانش ،صبح باشد یا شببذر امی...

من نباشم چه کسی جایِ مرا می گیردگاهی از تلخیِ این فکر ، به ه...

من نباشم چه کسی جایِ مرا می گیردگاهی از تلخیِ این فکر ، به ه...