نخ (۳۵ تصویر)

#مادرها شبیه📿 #نخ تسبیح می مانندبه نسبت #دانه ها کمتر #خودنم...
۱

#مادرها شبیه📿 #نخ تسبیح می مانندبه نسبت #دانه ها کمتر #خودنم...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...
۱

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

💮 💠 🔸برای خرید به یکی روشهای زیرسفارش دهید💮 💠 🔸 1💮 💠🔸 برای خ...

#هنر و #خلاقیت با #نخ #خلاقانه #ایده #هنرنمایی

#هنر و #خلاقیت با #نخ #خلاقانه #ایده #هنرنمایی

#شده یک #شب تا سحر #بیدار باشی مثل #من ؟ #دلخوش یک #سایه ی #...
۳

#شده یک #شب تا سحر #بیدار باشی مثل #من ؟ #دلخوش یک #سایه ی #...

:eight_spoked_asterisk:️کار شماره 757:leftwards_black_arrow:...

:eight_spoked_asterisk:️کار شماره 757:leftwards_black_arrow:...

‏نخ دادن همیشه بد نیست یه وقتایی هم #نخ بدید تا طرف #دهنشو ب...
۱

‏نخ دادن همیشه بد نیست یه وقتایی هم #نخ بدید تا طرف #دهنشو ب...

#خبر  #اجتماعی  #جامعه  #تورم  #تحریم  #ایران  #نخ  #نساجی  ...

#خبر #اجتماعی #جامعه #تورم #تحریم #ایران #نخ #نساجی ...

در یک قوطی کوچک،محلول آب و نشاسته آماده کنیدو همیشه آن را دا...
۶

در یک قوطی کوچک،محلول آب و نشاسته آماده کنیدو همیشه آن را دا...

#میمون ها هم مانند#انسان ها بعد از خوردن غذا#دندان هایشان را...

#میمون ها هم مانند#انسان ها بعد از خوردن غذا#دندان هایشان را...

:cherry_blossom:Gandom_salesroom:#روسری #حریر #نخ قیمت ۸هزار...

:cherry_blossom:Gandom_salesroom:#روسری #حریر #نخ قیمت ۸هزار...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:ثبت نام بانوان مدافع حر...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:ثبت نام بانوان مدافع حر...

بچه ها بادبادک خود را به یک نخ می بندند نه چند نخ ، بخاطر هم...
۱

بچه ها بادبادک خود را به یک نخ می بندند نه چند نخ ، بخاطر هم...

:glowing_star: با #نخ کنفی و چسب چوب زیربشقابی بساز :heavy_b...

:glowing_star: با #نخ کنفی و چسب چوب زیربشقابی بساز :heavy_b...

#هنر#بافتنی#قلاببافی#نخ سوزنی

#هنر#بافتنی#قلاببافی#نخ سوزنی