نجات_از_عذاب_روز_قیامت (۱ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدإِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا ...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدإِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا ...