نبودنت (۴۲ تصویر)

#شب ڪہ جاے خودش را دارداما #نبودنتدلتنگ ترم میڪند ...

#شب ڪہ جاے خودش را دارداما #نبودنتدلتنگ ترم میڪند ...

#کاش میشدبرای ساعتی مُرد ...!🖤🥀آن وقت استکه میفهمی ...چه کسی...

#کاش میشدبرای ساعتی مُرد ...!🖤🥀آن وقت استکه میفهمی ...چه کسی...

میراث #نبودنتجنون هر روزه‌ای‌‌ست ڪه صبح بہ صبح مرا سمت قاب ع...

میراث #نبودنتجنون هر روزه‌ای‌‌ست ڪه صبح بہ صبح مرا سمت قاب ع...

میراث #نبودنتجنون هر روزه‌ای‌‌ست ڪه صبح بہ صبح مرا سمت قاب ع...

میراث #نبودنتجنون هر روزه‌ای‌‌ست ڪه صبح بہ صبح مرا سمت قاب ع...

در #نبودنت به کسی باج ندادم هرگز کاروان نیست که دل هرکه به ج...
۲

در #نبودنت به کسی باج ندادم هرگز کاروان نیست که دل هرکه به ج...

#بعد از #تواین #دل دیگه #دل نشد #اون  #سهیل  #عاشق دیگه #عاش...
۲

#بعد از #تواین #دل دیگه #دل نشد #اون #سهیل #عاشق دیگه #عاش...

هر چیزی #حاصلی دارد حاصل #دلتنگی #اشک ،حاصل #عشق  #خاطره ، ح...
۱

هر چیزی #حاصلی دارد حاصل #دلتنگی #اشک ،حاصل #عشق #خاطره ، ح...

غیابک مؤلم أعلملکن غیابی مدمر و ستعلم! #نبودنت  #دردناک اس...
۳

غیابک مؤلم أعلملکن غیابی مدمر و ستعلم! #نبودنت #دردناک اس...

من از #دوست_داشتنت سیر نمیشم توام از #نبودنت ....
عکس بلند
۱۰

من از #دوست_داشتنت سیر نمیشم توام از #نبودنت ....

#دلبر...
یادته #قهر می‌کردی با #دستام #چشاتو می‌پوشوندم و می...

#دلبر... یادته #قهر می‌کردی با #دستام #چشاتو می‌پوشوندم و می...

_خب دیدیش؟ چی شد؟_اره دیدمش ، گفت چرا بُق کردی؟نیگا داره #با...

_خب دیدیش؟ چی شد؟_اره دیدمش ، گفت چرا بُق کردی؟نیگا داره #با...

#چشمانت چه #معصومانه به دور از من به خواب می‌روند و #شب چه م...

#چشمانت چه #معصومانه به دور از من به خواب می‌روند و #شب چه م...

#نبودنت خوب  لمس می شودحالا کع نیستی...روی صندلی تنهاییروبرو...

#نبودنت خوب لمس می شودحالا کع نیستی...روی صندلی تنهاییروبرو...

#دوستت_دارم #یادش_بخیر اونروزا ک بچه بودیم #دست هم می‌گرفتیم...
۴

#دوستت_دارم #یادش_بخیر اونروزا ک بچه بودیم #دست هم می‌گرفتیم...

بگو در این   گرمای جانفرسای #تابستان...  سرمای #نبودنت   را ...
۱

بگو در این گرمای جانفرسای #تابستان... سرمای #نبودنت را ...

#نبودنت با سیگار سر میشه:broken_heart:
۹

#نبودنت با سیگار سر میشه:broken_heart:

#نبودنت ؛ جهنمی‌ست در این #شبڪَرد خاطره‌ها ڪہ بہ ڪابوس میڪشد...

#نبودنت ؛ جهنمی‌ست در این #شبڪَرد خاطره‌ها ڪہ بہ ڪابوس میڪشد...

امشب #شمعی برایم روشن کن !!!گم شده ام در تاریکی شب هایی که ا...

امشب #شمعی برایم روشن کن !!!گم شده ام در تاریکی شب هایی که ا...