نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نان_به_نرخ_روز_خور (۲ تصویر)

️تصاویر پخشده از ساپورت پوشان در مجلس نهم توسط مطهری. او اکنون بدتر از این پوشش های به مراتب بدتر و زننده تر از این را توجیه می کند. #پسر_نوح #حزب_باد #نان_به_نرخ_روز_خور

️تصاویر پخشده از ساپورت پوشان در مجلس نهم توسط مطهری. او اکنون بدتر از این پوشش های به مراتب بدتر و زننده تر از این را توجیه می کند. #پسر_نوح #حزب_باد #نان_به_نرخ_روز_خور

۱۵ مرداد 1395
56
علی #مطهری : گفتگوی تمدن ها یک شعار اسلامی نیست بلکه نوعی نژادپرستی است کیهان ۴دی۱۳۷۹ . . . #آقازاده #متفرعن #نان_به_نرخ_روز_خور! #نانجیب_ها #فتنه . . #حق_پایدار_است

علی #مطهری : گفتگوی تمدن ها یک شعار اسلامی نیست بلکه نوعی نژادپرستی است کیهان ۴دی۱۳۷۹ . . . #آقازاده #متفرعن #نان_به_نرخ_روز_خور! #نانجیب_ها #فتنه . . #حق_پایدار_است

۳۱ فروردین 1395
70