نام_خداوند (۱ تصویر)

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدفَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اس...

#کلام_وحی #روزی_یک_آیه_از_قرآن_مجیدفَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اس...