ناموس (۴۱۰ تصویر)

‌🎥حکومت اهل تسنن👈پاسخی به سخنان #تفرقه افکن #مولوی_عبدالحمید...

‌🎥حکومت اهل تسنن👈پاسخی به سخنان #تفرقه افکن #مولوی_عبدالحمید...

ناموس ۲ دلاری

ناموس ۲ دلاری

#غیرت #ناموس
۱

#غیرت #ناموس

تو ماشین نشستم گفتم ببخشید عزیز ،میشه ضبط و خاموش کنی؟؟؟؟.گف...
۱۳

تو ماشین نشستم گفتم ببخشید عزیز ،میشه ضبط و خاموش کنی؟؟؟؟.گف...