نامه_های_یک_مادر (۶ تصویر)

#نامه_های_یک_مادر💌 . . تقدیم به کسی که قلبم از اوست من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم که چه می کنی !؟ پنجره ی اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم ...

#نامه_های_یک_مادر💌 . . تقدیم به کسی که قلبم از اوست من هر روز و هر لحظه نگرانت می شوم که چه می کنی !؟ پنجره ی اتاقم را باز می کنم و فریاد می زنم تنهاییت برای من … غصه هایت برای من … همه بغضها و اشکهایت برای من ...

#نامه_های_یک_مادر💌 . #نامه_ششم . فرزندم 🌾 زندگی کن و لبخند بزن! به خاطر آنهایی که از نفست آرا م می گیرند و به امیدت زنده هستند و با یادت خاطره میسازند. نمیدانم در زندگیت

#نامه_های_یک_مادر💌 . #نامه_ششم . فرزندم 🌾 زندگی کن و لبخند بزن! به خاطر آنهایی که از نفست آرا م می گیرند و به امیدت زنده هستند و با یادت خاطره میسازند. نمیدانم در زندگیت "بهترین" چگونه معنا میشود من همان بهترین را برایت آرزو میکنم؛ برای همه خوب باش آنکه ...

#نامه_های_یک_مادر💌 . #نامه_پنجم فرزندم 🌾 خوشبخت ترین خواهی بود، اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت... اگر برای شاد بودن، در پی ...

#نامه_های_یک_مادر💌 . #نامه_پنجم فرزندم 🌾 خوشبخت ترین خواهی بود، اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت... اگر برای شاد بودن، در پی دلیل نباشی... اگر قبل از هر چیز، در دوست داشتن ها و دوست داشته شدن ...

#نامه_های_یک_مادر 💌 . #نامه_چهارم فرزندم 🌾 روزی که بیایی شاید دیگر من نباشم ، چون کوچه به کوچه را در جستجوی تو بوده ام...... در جستجوی کسی که تنها پلاک ،نشانی شد از تمام وجودش.... ...

#نامه_های_یک_مادر 💌 . #نامه_چهارم فرزندم 🌾 روزی که بیایی شاید دیگر من نباشم ، چون کوچه به کوچه را در جستجوی تو بوده ام...... در جستجوی کسی که تنها پلاک ،نشانی شد از تمام وجودش.... اگر آمدی به همان کوچه قدیمی ، کوچه به کوچه را به جستجویم بیا ! ...

#نامه_های_یک_مادر💌 نامه سوم فرزندم : ( زندگی زیباست ،خیلی هم زیباست ؛ به شرطی که با چشمِ خوشی به آن نگاه کنیم. زندگی مسابقه نیست ، زندگی یک سفر است ؛ و در آن مسافر ...

#نامه_های_یک_مادر💌 نامه سوم فرزندم : ( زندگی زیباست ،خیلی هم زیباست ؛ به شرطی که با چشمِ خوشی به آن نگاه کنیم. زندگی مسابقه نیست ، زندگی یک سفر است ؛ و در آن مسافر باش ، که در هر گامش ترنم خوش لحظه ها جاریست ! دوستت دارم فرزندم ...

#نامه_های_یک_مادر💌 نامه اول فرزندم عزت نفس داشته باش! وقتی

#نامه_های_یک_مادر💌 نامه اول فرزندم عزت نفس داشته باش! وقتی "عزت نفس" داری کینه نمی‌ورزی، همه را به یک اندازه دوست داری، خجالت نمی‌کشی، خود را باور داری، خشمگین نمیشوی، و همیشه مهربان هستی... "انسان صاحب عزت نفس" حرص نمیخورد، همه چیز را کافی میداند، حسد نمی‌ورزد، و خود را لایق ...