نافله (۵ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#فضیلت_سوره_قلم#حضرت_رسول_خدا_ص می فرمایند : #خداوند به هر ک...

#فضیلت_سوره_قلم#حضرت_رسول_خدا_ص می فرمایند : #خداوند به هر ک...

#یاران_درگوشیدرگوشی ۳در مسیر شامنافله ای از او ترک نشدبراستی...

#یاران_درگوشیدرگوشی ۳در مسیر شامنافله ای از او ترک نشدبراستی...

.#قلبم به چشم همزدنی سنگ می شود#آقا ببخش که سرم گرم زندگی اس...

.#قلبم به چشم همزدنی سنگ می شود#آقا ببخش که سرم گرم زندگی اس...

digikala