نازیلازارع (۵ تصویر)

چه حس قشنگی ست دوست داشتن ! وقتی میدانی که تنها آغوش توست که...

چه حس قشنگی ست دوست داشتن ! وقتی میدانی که تنها آغوش توست که...

بدترین نوع درد،درد دلتنگی ست!!عجیب است!!!دلتنگی ،ولی نمی دان...

بدترین نوع درد،درد دلتنگی ست!!عجیب است!!!دلتنگی ،ولی نمی دان...

دلم می خواهد جمعه را در گوشه ی دنج یک کافه،باتوِ ساده گم شوم...

دلم می خواهد جمعه را در گوشه ی دنج یک کافه،باتوِ ساده گم شوم...

عشق،آن حس غریبی ست که هنگام نمازمُهر احساس به پیشانی دل می ک...

عشق،آن حس غریبی ست که هنگام نمازمُهر احساس به پیشانی دل می ک...

هر روز که می گذرد بیشتر قدر هر تار موی سیاهی که هنوز روی سرم...

هر روز که می گذرد بیشتر قدر هر تار موی سیاهی که هنوز روی سرم...