نازنین_عابدین_پور (۱۷۴ تصویر)

‌ ‌چقدر بعضی آدم ها قشنگ عاشق میشوند آنقدر قشنگ که دوست داری...

‌ ‌چقدر بعضی آدم ها قشنگ عاشق میشوند آنقدر قشنگ که دوست داری...

میدانی ، روزی که ماجرای عشق تو را به مادرم گفتم،چه اتفاقی اف...
۶۰

میدانی ، روزی که ماجرای عشق تو را به مادرم گفتم،چه اتفاقی اف...

بعضی چیزها راباید سروقت خودش داشته باشی.وقتش که بگذرد،دیگر ب...
۴

بعضی چیزها راباید سروقت خودش داشته باشی.وقتش که بگذرد،دیگر ب...

اگه تو زندگيت داريش تگش كن 😍👫🏼‌یک نفر باید باشد خیالت رااز ب...
۲

اگه تو زندگيت داريش تگش كن 😍👫🏼‌یک نفر باید باشد خیالت رااز ب...

📝میدانی ، روزی که ماجرای عشق تو را به مادرم گفتم،چه اتفاقی ا...
۱۰

📝میدانی ، روزی که ماجرای عشق تو را به مادرم گفتم،چه اتفاقی ا...

😍😍همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که ا...
۲

😍😍همه ی دخترها به دوست داشته شدن نیاز دارند ، به یک نفر که ا...

بعضی چیزها راباید سروقت خودش داشته باشی ...وقتش که بگذرد ،دی...

بعضی چیزها راباید سروقت خودش داشته باشی ...وقتش که بگذرد ،دی...

داشتم کاج هامو از کوچیک به بزرگ مرتب میکردماما گوشم بحرفای م...
۲

داشتم کاج هامو از کوچیک به بزرگ مرتب میکردماما گوشم بحرفای م...

حتمأ این پاییز هم مثلِ همه ی پاییزهای دیگر میگذرد، خواننده ه...
۱

حتمأ این پاییز هم مثلِ همه ی پاییزهای دیگر میگذرد، خواننده ه...

بعضی چیزها راباید سروقت خودش داشته باشی ...وقتش که بگذرد ،دی...

بعضی چیزها راباید سروقت خودش داشته باشی ...وقتش که بگذرد ،دی...

< #متن_دلبر✨ > کتاب رو از تو کیفم درمیارم و میگم یه جایی تو ...
۸

< #متن_دلبر✨ > کتاب رو از تو کیفم درمیارم و میگم یه جایی تو ...

‌ ‌داشتم کاج هامو از کوچیک به بزرگ مرتب میکردماما گوشم بحرفا...

‌ ‌داشتم کاج هامو از کوچیک به بزرگ مرتب میکردماما گوشم بحرفا...

👌❤من از اینکه موهای فری داشتم همیشه متنفر بودم ، اصلأ این مو...
۳

👌❤من از اینکه موهای فری داشتم همیشه متنفر بودم ، اصلأ این مو...