نابود (۷۴ تصویر)

من یه شهر سوت و کورم که غرقع وسط دریا...یه اتلانتیس بی‌نورم ...

من یه شهر سوت و کورم که غرقع وسط دریا...یه اتلانتیس بی‌نورم ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث❇ امام علی (ع) می‌فرماید:🤔 #تدبیر...
۱

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حدیث❇ امام علی (ع) می‌فرماید:🤔 #تدبیر...

جزم اندیش کیست؟ #جزم_اندیش کسی است که نمی تواند ذهنیت و عقای...
۲

جزم اندیش کیست؟ #جزم_اندیش کسی است که نمی تواند ذهنیت و عقای...

#بخونمولانا می فرماید علت سقوط افراد از حالت والاگرایی و انس...
۱۰

#بخونمولانا می فرماید علت سقوط افراد از حالت والاگرایی و انس...

درست همون #لحضه ای ک حس میکنی از همه #تنها ترینی همون لحضه ک...
۷

درست همون #لحضه ای ک حس میکنی از همه #تنها ترینی همون لحضه ک...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بدتر از #قلب #شکسته یک #اعتماد شکسته و #نابود شدست .↭
عکس بلند
۱

بدتر از #قلب #شکسته یک #اعتماد شکسته و #نابود شدست .↭

#شکستن صدا ندارد…اینطور نیست که مثلا وقتی کنار یک نفر ایستاد...

#شکستن صدا ندارد…اینطور نیست که مثلا وقتی کنار یک نفر ایستاد...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...