نابغه (۳۶ تصویر)

باهوشا جواب بدن
۲۷

باهوشا جواب بدن

⭕️دکتر #سعید_محمد #نخبه و #نابغه مدیریتی‌

⭕️دکتر #سعید_محمد #نخبه و #نابغه مدیریتی‌

⭕️دکتر #سعید_محمد #نخبه و #نابغه مدیریتی‌

⭕️دکتر #سعید_محمد #نخبه و #نابغه مدیریتی‌

#نابغه ها بیان جلوووو!؟!!😳🤔😂🤨🧐😜
۱۴

#نابغه ها بیان جلوووو!؟!!😳🤔😂🤨🧐😜

۱۲ می مصادف با ۲۲ اردیبهشت روز تولد مریم میرزاخانی روز جهانی...
۱۰

۱۲ می مصادف با ۲۲ اردیبهشت روز تولد مریم میرزاخانی روز جهانی...

:rose: ۹ بهمن‌ماه سالروز شهادت #نابغه جنگ تحمیلی شهید #حسن_ب...

:rose: ۹ بهمن‌ماه سالروز شهادت #نابغه جنگ تحمیلی شهید #حسن_ب...

‏اگه 5 تا پیدا کردی #ضعیفاگه 10 تا پیدا کردی #متوسطاگه بیشتر...
۴

‏اگه 5 تا پیدا کردی #ضعیفاگه 10 تا پیدا کردی #متوسطاگه بیشتر...

:waving_black_flag:   *پیام #مادر داغدار #زهرا_حسنی_سعدی (زو...
۱

:waving_black_flag: *پیام #مادر داغدار #زهرا_حسنی_سعدی (زو...

:triangular_flag_on_post::waving_black_flag: *پیام #مادر داغ...

:triangular_flag_on_post::waving_black_flag: *پیام #مادر داغ...

:waving_black_flag: *پیام #مادر داغدار #زهرا_حسنی_سعدی (زوج ...
۱۲

:waving_black_flag: *پیام #مادر داغدار #زهرا_حسنی_سعدی (زوج ...

#نابغه
۳

#نابغه

#ادیسون به خانه بازگشت یادداشتی را به #مادرش داد و گفت:این ر...
۳

#ادیسون به خانه بازگشت یادداشتی را به #مادرش داد و گفت:این ر...

:cherry_blossom: روز #پزشک روز تولد #ابن_سینا مبارک #ابوعلی_...

:cherry_blossom: روز #پزشک روز تولد #ابن_سینا مبارک #ابوعلی_...

راز ماندگاری معروف‌ترین شعر کودکانه ایرانو درس‌های تبلیغاتی ...

راز ماندگاری معروف‌ترین شعر کودکانه ایرانو درس‌های تبلیغاتی ...

سلام رفقا:winking_face:حسن باقری هستم:raised_hand:خوشحالم مه...
۱۱

سلام رفقا:winking_face:حسن باقری هستم:raised_hand:خوشحالم مه...

کوکو “Koko” گوریل معروفی که توانایی صحبت کردن با اشاره با آد...

کوکو “Koko” گوریل معروفی که توانایی صحبت کردن با اشاره با آد...

از سال 1980 تا 1999 به وسیله جمع آوری اسپرم از اهداکنندگان #...
۲

از سال 1980 تا 1999 به وسیله جمع آوری اسپرم از اهداکنندگان #...

:hibiscus: روز #پزشک مبارک.. بخصوص به پزشکهایی که #فداکاری و...
۱

:hibiscus: روز #پزشک مبارک.. بخصوص به پزشکهایی که #فداکاری و...