می_خواهم (۲ تصویر)

شــرابم باش می خـواهـم دریا، دریا بنـــوشمت مستـت شـومڪَیســ...
۰

شــرابم باش می خـواهـم دریا، دریا بنـــوشمت مستـت شـومڪَیســ...

#من_تو_را_برای_درد_دل_هایم#می_خواهمبرای #دلتنگی_هایمو #لحظات...
۳

#من_تو_را_برای_درد_دل_هایم#می_خواهمبرای #دلتنگی_هایمو #لحظات...