میگه_اینو_نذر_ما_کردن (۱ تصویر)

#در_حال_بازسازی #سینه_خیز_تا_محرم, یادم نمیره سلام های صبح ب...
۱

#در_حال_بازسازی #سینه_خیز_تا_محرم, یادم نمیره سلام های صبح ب...