میگن (۴۹ تصویر)

#میگن بدم ولی باز میان #سمتم😂🥀👆🏿

#میگن بدم ولی باز میان #سمتم😂🥀👆🏿

#میگن دخترا ارایش میکنن **):
۳

#میگن دخترا ارایش میکنن **):

وقتی حالتون باهم یکیع:)@baraaan.sh #میگن رفیق اینا رفیق نیسن...

وقتی حالتون باهم یکیع:)@baraaan.sh #میگن رفیق اینا رفیق نیسن...

#میگن: ان الله مع الصابرین..قبول ولی بقرعانت من ایوب نیستما:...

#میگن: ان الله مع الصابرین..قبول ولی بقرعانت من ایوب نیستما:...

#میگن کسایی که مشروب بخورن میرن جهنم..جهنمی که آدم هاش مست ب...

#میگن کسایی که مشروب بخورن میرن جهنم..جهنمی که آدم هاش مست ب...

چــــــارده شعر تر و شاخ نباتے دارم:smiling_face_with_smilin...

چــــــارده شعر تر و شاخ نباتے دارم:smiling_face_with_smilin...

#میگن...

#میگن...

#میگن ماه گرفتگی دیشب ازاینجاشروع شده:winking_face::face_wit...
۳

#میگن ماه گرفتگی دیشب ازاینجاشروع شده:winking_face::face_wit...

به پیر به پیغمبر افسرده شدیییم #we_are_one #اونوقت #میگن #چر...
۲۲

به پیر به پیغمبر افسرده شدیییم #we_are_one #اونوقت #میگن #چر...

#میگن که:#استدلال بعضیا این بود که چون #عربستان با پولی که م...
۲

#میگن که:#استدلال بعضیا این بود که چون #عربستان با پولی که م...

:):smiling_face_with_halo:
#میگن اگه خودکشی کنی جات توجهنمه،...
۵۸

:):smiling_face_with_halo: #میگن اگه خودکشی کنی جات توجهنمه،...

اونی کـه با یه " نه " گفتنش میـفهمی که نباید اصرار کنی ..:fa...

اونی کـه با یه " نه " گفتنش میـفهمی که نباید اصرار کنی ..:fa...

#کپشن_خوانده_شود#من_همیشه_اینو_به_دوستام_میگم#همیشه_خودت_باش...
۲۱

#کپشن_خوانده_شود#من_همیشه_اینو_به_دوستام_میگم#همیشه_خودت_باش...

•|| #میگن غرورِت رو بِخاطِراونیکعِ دوسِش داری بِشکنوَلی اونی...
۸

•|| #میگن غرورِت رو بِخاطِراونیکعِ دوسِش داری بِشکنوَلی اونی...

اونی کـه با یه " نه " گفتنش میـفهمی که نباید اصرار کنی ..اون...
۱۲۳

اونی کـه با یه " نه " گفتنش میـفهمی که نباید اصرار کنی ..اون...

#میگن:disappointed_face:هرکی #میمیره:loudly_crying_face:#زود...
۱

#میگن:disappointed_face:هرکی #میمیره:loudly_crying_face:#زود...