میماند (۳ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

میبینی عزیزم که چقدر دنیا بی وفاست؟ #میخواهند ما را از هم جد...

میبینی عزیزم که چقدر دنیا بی وفاست؟ #میخواهند ما را از هم جد...

digikala