میلان_کوندرا (۱۰۸ تصویر)

رقص درونت را پیدا کن!با زندگی بچرخ، با زندگی برقص،صدای هستی،...

رقص درونت را پیدا کن!با زندگی بچرخ، با زندگی برقص،صدای هستی،...

.آدم ها به دو شکل در خاطر ما می‌مانند. نخست آن هایی که دیده‌...
۳

.آدم ها به دو شکل در خاطر ما می‌مانند. نخست آن هایی که دیده‌...

در سال ۱۸۰۹ بتینا برای گوته نوشت:"تمایل شدیدی دارم که شما را...

در سال ۱۸۰۹ بتینا برای گوته نوشت:"تمایل شدیدی دارم که شما را...

#Diyare_kurd#معرفی_کتاب «جاوداگی» از انسان و تنهایی‌اش و درد...
۱

#Diyare_kurd#معرفی_کتاب «جاوداگی» از انسان و تنهایی‌اش و درد...

#Diyare_kurd#معرفی_کتاب مجموعه روایت‌هایی است از عشق و رابطه...

#Diyare_kurd#معرفی_کتاب مجموعه روایت‌هایی است از عشق و رابطه...

‍ اینجا مردُم قدر صبح را نمیدانند. با بیدار باشِ زنگ ساعت که...

‍ اینجا مردُم قدر صبح را نمیدانند. با بیدار باشِ زنگ ساعت که...

هرآدمی در درون خود یک رقص دارد که باید کشف شود، وقتی که رقـص...
۲

هرآدمی در درون خود یک رقص دارد که باید کشف شود، وقتی که رقـص...

#معرفی_کتابتمام محکومیت انسان در این جمله نهفته است.زمان بشر...
۳

#معرفی_کتابتمام محکومیت انسان در این جمله نهفته است.زمان بشر...

هرکسی که خلوتِ خود را از کف بدهد ،همه چیزش را باخته است ..#م...

هرکسی که خلوتِ خود را از کف بدهد ،همه چیزش را باخته است ..#م...

#معرفی کتابهر کسی که خلوت خود را از کف بدهد،همه چیزش را باخت...

#معرفی کتابهر کسی که خلوت خود را از کف بدهد،همه چیزش را باخت...

برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت برای عاشق ش...
۲

برای عاشق شدن نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت برای عاشق ش...

#معرفی کتابغیر اخلاقی ترین عادت بشر اینست که مدام و بی وقفه،...
۲

#معرفی کتابغیر اخلاقی ترین عادت بشر اینست که مدام و بی وقفه،...

عشق‌های خنده‌دار (Laughable Loves) مجموعه روایت‌هایی است از ...

عشق‌های خنده‌دار (Laughable Loves) مجموعه روایت‌هایی است از ...

📥 دانلود کتاب صوتی هویت ⭕موضوع: رمان✅نویسنده: میلان کوندرا⭕ح...
۲

📥 دانلود کتاب صوتی هویت ⭕موضوع: رمان✅نویسنده: میلان کوندرا⭕ح...