میرحسین (۳۳ تصویر)

14 مرداد - شهادت سید حسن آیت (1360 ش).او دبیر سیاسی حزب جمهو...
۰

14 مرداد - شهادت سید حسن آیت (1360 ش).او دبیر سیاسی حزب جمهو...

شهادت سید حسن آیت (1360 ش).او دبیر سیاسی حزب جمهوری اسلامی، ...
۰

شهادت سید حسن آیت (1360 ش).او دبیر سیاسی حزب جمهوری اسلامی، ...

❥✺﷽ ✺❥ ، :police_cars_revolving_light: #افساد_طلبان:green_he...
۱۲

❥✺﷽ ✺❥ ، :police_cars_revolving_light: #افساد_طلبان:green_he...

:large_red_circle::earth_globe_europe-africa: در تاریخ ثبت ا...
۳

:large_red_circle::earth_globe_europe-africa: در تاریخ ثبت ا...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: اگر #هسته...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: اگر #هسته...

:large_orange_diamond: اگر #هسته_ای داشتیم، تا 800 سال قطعی ...
۰

:large_orange_diamond: اگر #هسته_ای داشتیم، تا 800 سال قطعی ...

:no_entry:️ دختران #میرحسین #موسوی اینگونه از یک #قاتل، #قهر...
۰

:no_entry:️ دختران #میرحسین #موسوی اینگونه از یک #قاتل، #قهر...

امام خمینی(ره): میزان حال فعلی افراد استاگر خدای نکرده احمدی...
۰

امام خمینی(ره): میزان حال فعلی افراد استاگر خدای نکرده احمدی...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #طنز- این...
۶

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #طنز- این...

.- این مرد کیه و اینجا کجاس؟.یک : مهدی کروبیه ، باغشون تو لر...
۱

.- این مرد کیه و اینجا کجاس؟.یک : مهدی کروبیه ، باغشون تو لر...

جایگاه بین المللی کشور رو با تنزل روبرو کردید . مردم رو دشمن...
۱

جایگاه بین المللی کشور رو با تنزل روبرو کردید . مردم رو دشمن...

:large_red_circle: #دالایی_لاما رهبر کودک کشان #میانمار #بود...
۰

:large_red_circle: #دالایی_لاما رهبر کودک کشان #میانمار #بود...

#رئیسی #موسوی #انتخابات #انتخابات96 #داماد_لرستان #میرحسین #...
۱

#رئیسی #موسوی #انتخابات #انتخابات96 #داماد_لرستان #میرحسین #...

بازگشت از نیمه راه#میرحسین_موسوی#از_بازداشت_ساواک_تا_حصر_در_...
۱

بازگشت از نیمه راه#میرحسین_موسوی#از_بازداشت_ساواک_تا_حصر_در_...

بازگشت از نیمه راه#میرحسین_موسوی#از_بازداشت_ساواک_تا_حصر_در_...
۱

بازگشت از نیمه راه#میرحسین_موسوی#از_بازداشت_ساواک_تا_حصر_در_...

بازگشت از نیمه راه#میرحسین_موسوی#از_بازداشت_ساواک_تا_حصر_در_...
۰

بازگشت از نیمه راه#میرحسین_موسوی#از_بازداشت_ساواک_تا_حصر_در_...

:heavy_large_circle:️ #رفراندم برگزار شد:heavy_exclamation_m...
۲

:heavy_large_circle:️ #رفراندم برگزار شد:heavy_exclamation_m...

این نظرات، ظلم به آقاست!چرا سال88 میرحسین نصیحت آقا را گوش ن...
۱

این نظرات، ظلم به آقاست!چرا سال88 میرحسین نصیحت آقا را گوش ن...

#میرحسین #موسوی #جنتی #FATF #چیز
۰

#میرحسین #موسوی #جنتی #FATF #چیز

بازگشت از نیمه راه#میرحسین_موسوی#از_بازداشت_ساواک_تا_حصر_در_...
۱

بازگشت از نیمه راه#میرحسین_موسوی#از_بازداشت_ساواک_تا_حصر_در_...