میترسم (۳۱ تصویر)

#میترسم از اینکه #دیـر #برگـردی ...یه وقتی ک #احساسم ته کشید...
۱

#میترسم از اینکه #دیـر #برگـردی ...یه وقتی ک #احساسم ته کشید...

گفتم تو نمی دونی که، من #میترسم #تو رو با خودم تنها بذارم، م...
۰

گفتم تو نمی دونی که، من #میترسم #تو رو با خودم تنها بذارم، م...

https://behmusic.com/78609/دانلود-آهنگ-شادمهر-عقیلی-میترسم/م...
۵۶

https://behmusic.com/78609/دانلود-آهنگ-شادمهر-عقیلی-میترسم/م...

#ظهور شما  که حتمیست. .میترسم بیایید و نباشم .. #میترسم
۰

#ظهور شما که حتمیست. .میترسم بیایید و نباشم .. #میترسم

#میترسم آلزایمر هم بگیرم تنها چیزی که فراموش نکنماسم  تو  با...
۰

#میترسم آلزایمر هم بگیرم تنها چیزی که فراموش نکنماسم تو با...

#میترسم آرزویت کنممحال شوی.!#مغرورشوی.!#ناپدید شوی.!از توهمه...
۰

#میترسم آرزویت کنممحال شوی.!#مغرورشوی.!#ناپدید شوی.!از توهمه...

دیدین تو شبکه های #مجازی هرکسی #عکسشو میتونی بهونهونه باحجاب...
۲

دیدین تو شبکه های #مجازی هرکسی #عکسشو میتونی بهونهونه باحجاب...

#عادت‌کرده‌ام:smiling_face_with_smiling_eyes: #به‌قایمکی‌نگا...
۷۱

#عادت‌کرده‌ام:smiling_face_with_smiling_eyes: #به‌قایمکی‌نگا...

:maple_leaf: :fallen_leaf:‌:fallen_leaf:#میترسم آرزویت کنممح...
۴

:maple_leaf: :fallen_leaf:‌:fallen_leaf:#میترسم آرزویت کنممح...

#میترسم آرزویت کنممحال شوی.!#مغرورشوی.!#ناپدید شوی.!از توهمه...
۰

#میترسم آرزویت کنممحال شوی.!#مغرورشوی.!#ناپدید شوی.!از توهمه...

#میترسم بمیرم #اونیکه یه #روزی ته نامردی رو #کرده بود بیادام...
۵

#میترسم بمیرم #اونیکه یه #روزی ته نامردی رو #کرده بود بیادام...

دیدین تو شبکه های #مجازی هرکسی عکساشو اشتراک میذاره به بهونه...
۲

دیدین تو شبکه های #مجازی هرکسی عکساشو اشتراک میذاره به بهونه...

#میترسم
۱

#میترسم

#اخاف اکتب صباح الخیر وزینب تعتب علیه ..تکلی #تصبح علی الناس...
۱۹

#اخاف اکتب صباح الخیر وزینب تعتب علیه ..تکلی #تصبح علی الناس...

:#میترسم از اینکه روزییک جاییمن و تو خیلی دور از هم،شب و روز...
۲۵

:#میترسم از اینکه روزییک جاییمن و تو خیلی دور از هم،شب و روز...

#میترسم:persevering_face:
۱۲

#میترسم:persevering_face:

#میترسم:persevering_face:
۷

#میترسم:persevering_face:

#مـــرا ب ذهنت نه..بـــه "دلت:heavy_black_heart:️" بسپــــار...
۰

#مـــرا ب ذهنت نه..بـــه "دلت:heavy_black_heart:️" بسپــــار...

#میترسم #از #روزی #که #مث #همه #بشم …#دروغ
۱۹

#میترسم #از #روزی #که #مث #همه #بشم …#دروغ