میترا_استاد (۱۵ تصویر)

:heavy_large_circle:️ برای احقاق حقوق زنان فقططططط به اصلاح ...
۱

:heavy_large_circle:️ برای احقاق حقوق زنان فقططططط به اصلاح ...

:heavy_large_circle:️ برای احقاق حقوق زنان فقططططط به اصلاح ...

:heavy_large_circle:️ برای احقاق حقوق زنان فقططططط به اصلاح ...

#دختر_آبی #میترا_استاد #نجفی #قتل #اصلاحات #استقلال #پرسپولی...
۱

#دختر_آبی #میترا_استاد #نجفی #قتل #اصلاحات #استقلال #پرسپولی...

دقیقه ای مطالعه بدون جانبداری کنیم:large_red_circle: داغ دل ...
۷

دقیقه ای مطالعه بدون جانبداری کنیم:large_red_circle: داغ دل ...

:anger_symbol: #خون_بازی به شیوه اصلاحات:small_blue_diamond:...

:anger_symbol: #خون_بازی به شیوه اصلاحات:small_blue_diamond:...

باز سگان و توله هایشان پوزه بند را دریده و دهان مملو از نجاس...
۶۱

باز سگان و توله هایشان پوزه بند را دریده و دهان مملو از نجاس...

#خون_بازی به شیوه اصلاحاتواکنش‌های متناقض معصومه ابتکار در د...
۵

#خون_بازی به شیوه اصلاحاتواکنش‌های متناقض معصومه ابتکار در د...

دنیا وارونه گردیده!تفکر انسان ساز زندانی میشود؛تفکر انسان کُ...
۲

دنیا وارونه گردیده!تفکر انسان ساز زندانی میشود؛تفکر انسان کُ...

:anger_symbol: #جبهه_مفسدان:small_orange_diamond:جبهه فاسد #...

:anger_symbol: #جبهه_مفسدان:small_orange_diamond:جبهه فاسد #...

:black_diamond_suit:️باج ۸میلیارد تومانی سید محمد #خاتمی به ...
۸

:black_diamond_suit:️باج ۸میلیارد تومانی سید محمد #خاتمی به ...

:large_red_circle:  باج ۸ میلیارد تومانی سید محمد خاتمی به خ...

:large_red_circle: باج ۸ میلیارد تومانی سید محمد خاتمی به خ...

:large_red_circle:دریغ از یک کلمه از فعالان حقوق زن ایرانی! ...

:large_red_circle:دریغ از یک کلمه از فعالان حقوق زن ایرانی! ...

:large_red_circle:دریغ از یک کلمه از فعالان مدعی حقوق زن ایر...
۲

:large_red_circle:دریغ از یک کلمه از فعالان مدعی حقوق زن ایر...

digikala