نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مژده_فتحی (۱۱ تصویر)

آرزو کردم ذهنش درگیر من باشه و فقط به من فکر کنه،نه به یه آدم دیگه.. برآورده شد! فکرش پیش منه؛ دلش پیش یه آدم دیگه .. خلاصه خواستم بگم آرزوهاتون قشنگ باشه و بدون ...

آرزو کردم ذهنش درگیر من باشه و فقط به من فکر کنه،نه به یه آدم دیگه.. برآورده شد! فکرش پیش منه؛ دلش پیش یه آدم دیگه .. خلاصه خواستم بگم آرزوهاتون قشنگ باشه و بدون نقص نه اشتباه و وارونه.. #مژده_فتحی

۱۷ اردیبهشت 1398
16
خُب نیستی، اماهرجاهستم‌توام‌بامنی! هرجارونگاه‌میکنم‌می‌بینمت.. حتی‌رو‌نیمکتی‌که‌ هیچکس‌روش‌نَشسته، به‌درختی‌که‌کسی‌بهش‌تکیه‌نداده، به‌منی‌که‌کسی‌کنارش‌نیست..! من‌حتی‌وقتی‌که‌میخوام‌بخوابم؛ پشت‌پلکای‌ِبستم،تورومیبینم! باورکن ‌تو از خواب هم تماشایی تری! #مژده_فتحی

خُب نیستی، اماهرجاهستم‌توام‌بامنی! هرجارونگاه‌میکنم‌می‌بینمت.. حتی‌رو‌نیمکتی‌که‌ هیچکس‌روش‌نَشسته، به‌درختی‌که‌کسی‌بهش‌تکیه‌نداده، به‌منی‌که‌کسی‌کنارش‌نیست..! من‌حتی‌وقتی‌که‌میخوام‌بخوابم؛ پشت‌پلکای‌ِبستم،تورومیبینم! باورکن ‌تو از خواب هم تماشایی تری! #مژده_فتحی

۱۷ اردیبهشت 1398
11
رابطه حرمت دارد..هر رابطه‌ای..! اگر احترام نباشد هرچه هست متلاشی میشود! امّا رفاقت تنها رابطه‌ایست که هرچه گستاخ و دیوانه تر باشی، اتفاقی نمی‌افتد که هیچ اتفاقا به عمر و کیفیتِ رفاقت هم افزوده خواهد ...

رابطه حرمت دارد..هر رابطه‌ای..! اگر احترام نباشد هرچه هست متلاشی میشود! امّا رفاقت تنها رابطه‌ایست که هرچه گستاخ و دیوانه تر باشی، اتفاقی نمی‌افتد که هیچ اتفاقا به عمر و کیفیتِ رفاقت هم افزوده خواهد شد! #مژده_فتحی

۱۷ اردیبهشت 1398
90
رابطه حرمت دارد ... هر رابطه‌ای ...! اگر احترام نباشد هرچه هست متلاشی میشود ! امّا رفاقت تنها رابطه‌ایست که هرچه گستاخ و دیوانه تر باشی ، اتفاقی نمی‌افتد که هیچ ؛ اتفاقا به عمر ...

رابطه حرمت دارد ... هر رابطه‌ای ...! اگر احترام نباشد هرچه هست متلاشی میشود ! امّا رفاقت تنها رابطه‌ایست که هرچه گستاخ و دیوانه تر باشی ، اتفاقی نمی‌افتد که هیچ ؛ اتفاقا به عمر و کیفیتِ رفاقت هم افزوده خواهد شد ! #مژده_فتحی

۱۷ اردیبهشت 1398
14
آرزو کردم ذهنش درگیر من باشه و فقط به من فکر کنه،نه به یه آدم دیگه.. برآورده شد! فکرش پیش منه؛ دلش پیش یه آدم دیگه .. خلاصه خواستم بگم آرزوهاتون قشنگ باشه و بدون ...

آرزو کردم ذهنش درگیر من باشه و فقط به من فکر کنه،نه به یه آدم دیگه.. برآورده شد! فکرش پیش منه؛ دلش پیش یه آدم دیگه .. خلاصه خواستم بگم آرزوهاتون قشنگ باشه و بدون نقص نه اشتباه و وارونه.. #مژده_فتحی

۱۵ اردیبهشت 1398
16
دلم برای کنار تو بودن بیتابی میکرد؛ تمام زمین و زمان را گشتم ،نبودی! با خود گفتم شاید در آسمان، میان ابرهای صورتی خانه ای نقلی داری! دلم را کنج بالنی گزاشتم تا شاید آن ...

دلم برای کنار تو بودن بیتابی میکرد؛ تمام زمین و زمان را گشتم ،نبودی! با خود گفتم شاید در آسمان، میان ابرهای صورتی خانه ای نقلی داری! دلم را کنج بالنی گزاشتم تا شاید آن بالا که رسید ، آب و هوای بودنت ارامش کند! حال قلب من میان زمین ...

۱۴ اردیبهشت 1398
19
#عشق نگاهش را به آسمان دوخت برقی درون چشم هایش افتاد، نمیدانم... شاید چشم هایش انعکاس ماه بود. لب باز کرد؛ شما نمیدانید اما لحن صدایش هنگامی که میپرسید

#عشق نگاهش را به آسمان دوخت برقی درون چشم هایش افتاد، نمیدانم... شاید چشم هایش انعکاس ماه بود. لب باز کرد؛ شما نمیدانید اما لحن صدایش هنگامی که میپرسید"حالت بهتر است؟" شدیدا بوسیدنی بود.. گیج بودم و مست هوایش.. با صدایی خش دار گفتم"خوبم"! بلوف زدم..! من کنار او فوق‌العاده‌ ...

۳ اردیبهشت 1398
342
خُب نیستی، اما هرجا هستم‌ تو هم با منی! هرجا رو نگاه‌ میکنم‌ می‌بینمت. حتی‌ رو‌ی نیمکتی‌ که‌ هیچکس‌ روش‌ نَشسته، به‌ درختی‌ که‌ کسی‌ بهش‌ تکیه‌ نداده، به‌ منی‌ که‌ کسی‌ کنارش‌ نیست... من‌ ...

خُب نیستی، اما هرجا هستم‌ تو هم با منی! هرجا رو نگاه‌ میکنم‌ می‌بینمت. حتی‌ رو‌ی نیمکتی‌ که‌ هیچکس‌ روش‌ نَشسته، به‌ درختی‌ که‌ کسی‌ بهش‌ تکیه‌ نداده، به‌ منی‌ که‌ کسی‌ کنارش‌ نیست... من‌ حتی‌ وقتی‌ که‌ میخوام‌ بخوابم پشت‌ پلکای‌ بستم، تو رو می‌بینم. باور کن ‌تو از ...

۳ اردیبهشت 1398
71
خُب نیستی، اماهرجاهستم‌توام‌بامنی! هرجارونگاه‌میکنم‌می‌بینمت.. حتی‌رو‌نیمکتی‌که‌ هیچکس‌روش‌نَشسته، به‌درختی‌که‌کسی‌بهش‌تکیه‌نداده، به‌منی‌که‌کسی‌کنارش‌نیست..! من‌حتی‌وقتی‌که‌میخوام‌بخوابم؛ پشت‌پلکای‌ِبستم،تورومیبینم! باورکن ‌تو از خواب هم تماشایی تری! #مژده_فتحی 💙

خُب نیستی، اماهرجاهستم‌توام‌بامنی! هرجارونگاه‌میکنم‌می‌بینمت.. حتی‌رو‌نیمکتی‌که‌ هیچکس‌روش‌نَشسته، به‌درختی‌که‌کسی‌بهش‌تکیه‌نداده، به‌منی‌که‌کسی‌کنارش‌نیست..! من‌حتی‌وقتی‌که‌میخوام‌بخوابم؛ پشت‌پلکای‌ِبستم،تورومیبینم! باورکن ‌تو از خواب هم تماشایی تری! #مژده_فتحی 💙

۱۹ فروردین 1398
280
همیشه موقع خداحافظی چشماش رو می‌بوسیدم،سریع رو برمیگردوندم و سمت خونه راه می‌افتادم.. حتی وقتی که اومد واسه آخرین بار همو ببینیم ازش خواستم بزاره طبق عادت همیشگیم لبام پشت پلکاش رو ببوسه.. ازم پرسید ...

همیشه موقع خداحافظی چشماش رو می‌بوسیدم،سریع رو برمیگردوندم و سمت خونه راه می‌افتادم.. حتی وقتی که اومد واسه آخرین بار همو ببینیم ازش خواستم بزاره طبق عادت همیشگیم لبام پشت پلکاش رو ببوسه.. ازم پرسید چرا هنوزم میخوام همچین کاری کنم با این حال که اون دیگه دوستم نداره..؟ تلخ ...

۱۳ فروردین 1398
304
رفیق خوب چیست ؟ صدقه نیست اما هر نوع بَلا را دفع میکند. افسردگی را منحل میکند! آخر هفته ها با او خوش است و اگر نباشد هفت روز هفته دق میکند. بال و پَر ...

رفیق خوب چیست ؟ صدقه نیست اما هر نوع بَلا را دفع میکند. افسردگی را منحل میکند! آخر هفته ها با او خوش است و اگر نباشد هفت روز هفته دق میکند. بال و پَر برای رسیدن به آرزوهایت نیست،اما یک جفت پا دارد و چند پای دیگر قرض میکند ...

۵ فروردین 1398
299