موهایم (۱۹ تصویر)

از سیاهی نَترسُ راه برو ...وقتی شب شُروع بشه من ماهت میشم🌙ای...
۱

از سیاهی نَترسُ راه برو ...وقتی شب شُروع بشه من ماهت میشم🌙ای...

#موهایم را بلند کردم که وقتی از خواب بیدار می شوم پریشانی اش...

#موهایم را بلند کردم که وقتی از خواب بیدار می شوم پریشانی اش...

شنیده ام‌ #موی_بلندزنان #عاشق را زیباتر می کندبرای همین است ...

شنیده ام‌ #موی_بلندزنان #عاشق را زیباتر می کندبرای همین است ...

#موهایم را میبافمکمی بهم ریختهکمی شل و ولکمی کج و معوجکه شای...

#موهایم را میبافمکمی بهم ریختهکمی شل و ولکمی کج و معوجکه شای...

#موهایم را بلند کردم که وقتی از خواب بیدار میشوم #پریشانی اش...
۱

#موهایم را بلند کردم که وقتی از خواب بیدار میشوم #پریشانی اش...

#موهایم را بلند کردم که وقتی از خواب بیدار میشوم #پریشانی اش...
۳۱

#موهایم را بلند کردم که وقتی از خواب بیدار میشوم #پریشانی اش...

موهایم؟؟؟قشنگ ترین عضوی از بدنم است که دوستش دارمچه معنی دار...
۷

موهایم؟؟؟قشنگ ترین عضوی از بدنم است که دوستش دارمچه معنی دار...

#موهایم را ....    #باد آشفته کرد ...!    #دلم را " ت...
۳۱

#موهایم را .... #باد آشفته کرد ...! #دلم را " ت...

#من #خودم هستم..یک دختر #خاص و #منحصر_به_فرد..گاهی #حسود میش...
۵

#من #خودم هستم..یک دختر #خاص و #منحصر_به_فرد..گاهی #حسود میش...

#موهایم را ....    #باد آشفته کرد ...!    #دلم را " ت...
۶

#موهایم را .... #باد آشفته کرد ...! #دلم را " ت...

شنیده ام‌ #موی_بلندزنان #عاشق را زیباتر می کندبرای همین است ...

شنیده ام‌ #موی_بلندزنان #عاشق را زیباتر می کندبرای همین است ...

#موهایم را کوتاه دوست داشتم از آن کوتاه های پسرانه یک عالم ک...
۱۲

#موهایم را کوتاه دوست داشتم از آن کوتاه های پسرانه یک عالم ک...

من #دختری بودم با پیراهنی #گلداربا تاجی از #گل یاس بر خرمن #...
۱

من #دختری بودم با پیراهنی #گلداربا تاجی از #گل یاس بر خرمن #...

من #دختری بودم با پیراهنی #گلداربا تاجی از #گل یاس بر خرمن #...
۶۳

من #دختری بودم با پیراهنی #گلداربا تاجی از #گل یاس بر خرمن #...

میدانی ، روزی که ماجرای #عشق تو را به مادرم گفتم ، چه اتفاقی...
۶۶

میدانی ، روزی که ماجرای #عشق تو را به مادرم گفتم ، چه اتفاقی...

#یادش بخیرهمیشه میگفتی#دختر باید موهایش بلند باشدمیگفتی موی ...
۹

#یادش بخیرهمیشه میگفتی#دختر باید موهایش بلند باشدمیگفتی موی ...

.فکر کنم که #مرده ام من#موهایم دیگر #بلند نمی شود#پلکهایم نم...
۱۰۷

.فکر کنم که #مرده ام من#موهایم دیگر #بلند نمی شود#پلکهایم نم...

#از 
#تـــو
#مینویسم ... 
#موهایم ... 
#تشنه ی
#لمس
#دستهای
...
۱

#از #تـــو #مینویسم ... #موهایم ... #تشنه ی #لمس #دستهای ...