موقعیت (۲۵ تصویر)

میبینید چقدر کوچیکیم؟ مهربان باشیم❤️دل نشکنیم دل به دست بیار...
۳

میبینید چقدر کوچیکیم؟ مهربان باشیم❤️دل نشکنیم دل به دست بیار...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫لازم نیست سر در بیاورید که #خدا چطور می‌خواهد ...

🚫🔴 #senhora 🔴🚫لازم نیست سر در بیاورید که #خدا چطور می‌خواهد ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

قولنج مغزتان را بشکنید! #مسعود_نوروزی_راهی ( #ارتباط_شناس) م...

قولنج مغزتان را بشکنید! #مسعود_نوروزی_راهی ( #ارتباط_شناس) م...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#موقعیت
۲

#موقعیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

آدمها #چهره ای #یکسان اما #ظاهری #متفاوت دارند.مثلِ خیلی چیز...
عکس بلند
۳

آدمها #چهره ای #یکسان اما #ظاهری #متفاوت دارند.مثلِ خیلی چیز...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

یکی از مهارت های اساسی در زندگی مشترک، #موقعیت شناسی است. یع...

یکی از مهارت های اساسی در زندگی مشترک، #موقعیت شناسی است. یع...

#گناه نکردن #موقعیت گناه...
۵

#گناه نکردن #موقعیت گناه...

مطالبه های سازنده: ارتباط ما با دیگران معمولا دارای چالش های...

مطالبه های سازنده: ارتباط ما با دیگران معمولا دارای چالش های...

#فیلم بسیار دیدنی :ok_hand_sign:درمورد افراد #ترنس #سکشوال(د...

#فیلم بسیار دیدنی :ok_hand_sign:درمورد افراد #ترنس #سکشوال(د...

#بهترین_مکان_دنیا اعلام موقعیت :         " أحمد أحمد #عمار "...
۶

#بهترین_مکان_دنیا اعلام موقعیت : " أحمد أحمد #عمار "...

خدایا بهـ بعضیا شعور بدهـبهـ بعضیا ـهرچی میخوان........#بیشع...
۱

خدایا بهـ بعضیا شعور بدهـبهـ بعضیا ـهرچی میخوان........#بیشع...