موسسه_حقوقی (۸۶۰ تصویر)

⚖#حق_حبس چیست؟#زن می‌تواند تا زمانی که #مهریه به او تسلیم نش...

⚖#حق_حبس چیست؟#زن می‌تواند تا زمانی که #مهریه به او تسلیم نش...

⚖#جرم #جرائم #مجرم #مجازات #جامعه #قانون⚖#وکیل#وکیل_آنلاین#و...

⚖#جرم #جرائم #مجرم #مجازات #جامعه #قانون⚖#وکیل#وکیل_آنلاین#و...

⚖#جرم #جرائم #مجرم #مجازات #جامعه #قانون⚖#وکیل#وکیل_آنلاین#و...

⚖#جرم #جرائم #مجرم #مجازات #جامعه #قانون⚖#وکیل#وکیل_آنلاین#و...

⚖✅ پرداخت #نفقه به #فرزند در درجه نخست بر عهده #پدر و سپس بر...

⚖✅ پرداخت #نفقه به #فرزند در درجه نخست بر عهده #پدر و سپس بر...

⚖✅ به محض اینکه #زن و #مرد به موجب #عقد ازدواج به زوجیت یکدی...

⚖✅ به محض اینکه #زن و #مرد به موجب #عقد ازدواج به زوجیت یکدی...

⚖#وکیل_املاک #ملک #املاک #سند #اجاره #موجر #مستاجر⚖#وکیل#وکی...

⚖#وکیل_املاک #ملک #املاک #سند #اجاره #موجر #مستاجر⚖#وکیل#وکی...

⚖#طلاق #ازدواج_دائم#وکیل_خانواده #خانواده #وکیل_طلاق #ازدواج...

⚖#طلاق #ازدواج_دائم#وکیل_خانواده #خانواده #وکیل_طلاق #ازدواج...

⚖ماده ۹۴۲ قانون مدنی می‌گوید:اگر مردی دارای دو یا چهار #زن ع...

⚖ماده ۹۴۲ قانون مدنی می‌گوید:اگر مردی دارای دو یا چهار #زن ع...

⚖براساس ماده ۸۶۱قانون مدنی #زن پس از مرگ همسرش #ارث می‌برد ب...

⚖براساس ماده ۸۶۱قانون مدنی #زن پس از مرگ همسرش #ارث می‌برد ب...

⚖برخلاف #ازدواج_دائم ، تعیین #مهریه یکی از ارکان اصلی #ازدوا...

⚖برخلاف #ازدواج_دائم ، تعیین #مهریه یکی از ارکان اصلی #ازدوا...

⚖#کار #پرسنل #تامین_اجتماعی #کارگر #وزارت_کار #کارفرما #شغل⚖...

⚖#کار #پرسنل #تامین_اجتماعی #کارگر #وزارت_کار #کارفرما #شغل⚖...

⚖بنابر قاعده‌ هرکس برای دیگران کاری انجام دهد، مستحق دریافت ...

⚖بنابر قاعده‌ هرکس برای دیگران کاری انجام دهد، مستحق دریافت ...

⚖❌ چنانچه #زن و مردی به یکدیگر #محرم شرعی نباشند (اعم از #از...

⚖❌ چنانچه #زن و مردی به یکدیگر #محرم شرعی نباشند (اعم از #از...

⚖🔴 آنچه به عنوان #سوء_سابقه (#سوء_پیشینه) تاثیرگذار در اقدام...

⚖🔴 آنچه به عنوان #سوء_سابقه (#سوء_پیشینه) تاثیرگذار در اقدام...

⚖#جرم #جرائم #مجرم #مجازات #رای #ابلاغ #حبس #اتهام #متهم⚖#وک...

⚖#جرم #جرائم #مجرم #مجازات #رای #ابلاغ #حبس #اتهام #متهم⚖#وک...

⚖#فسخ_قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:1️⃣ توافق طر...

⚖#فسخ_قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:1️⃣ توافق طر...

⚖#جرم #شهادت #جرائم #دادگاه #مجرم #مجازات #محجور #دیوانه #گد...

⚖#جرم #شهادت #جرائم #دادگاه #مجرم #مجازات #محجور #دیوانه #گد...

⚖#ازدواج_مجدد⚖مردی که می‌خواهد مجدد #ازدواج کند باید برای تج...

⚖#ازدواج_مجدد⚖مردی که می‌خواهد مجدد #ازدواج کند باید برای تج...

⚖#وکیل_ملکی #قرارداد #اجاره #موجر #مستاجر #تخلیه #اجاره_بها ...

⚖#وکیل_ملکی #قرارداد #اجاره #موجر #مستاجر #تخلیه #اجاره_بها ...

⚖❌ محروم کردن از #ارثمحرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و ک...

⚖❌ محروم کردن از #ارثمحرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و ک...