موجود (۲۰ تصویر)

💔✍ثگيل وما كبرت بيوم ع#الناس 💔✍️متواضع بقيت ومرتفع #صيتي 💔✍ل...

💔✍ثگيل وما كبرت بيوم ع#الناس 💔✍️متواضع بقيت ومرتفع #صيتي 💔✍ل...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

معرفی موجودات مخوف و افسانه ایی و داستانشانآل یا زائوترسان م...
۳

معرفی موجودات مخوف و افسانه ایی و داستانشانآل یا زائوترسان م...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمگشتن دنبال #بهترین ها، شاید در #گفتگو...
۲

#بسم_الله_الرحمن_الرحیمگشتن دنبال #بهترین ها، شاید در #گفتگو...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#حق چودید آن نور مطلق درحضور #آفریداز #نور اومد بحر #نور#آفر...

#حق چودید آن نور مطلق درحضور #آفریداز #نور اومد بحر #نور#آفر...

#دختـــــــرم

دعوا کردن کاری نیست که آدمی برای آن ساخته شده...
۱۱۷

#دختـــــــرم دعوا کردن کاری نیست که آدمی برای آن ساخته شده...

#زیبایییعنی #موجود در تمام #شئون_هستی خودش#ظهور پیدا کند.#گن...
۱

#زیبایییعنی #موجود در تمام #شئون_هستی خودش#ظهور پیدا کند.#گن...

#أجانی العید بس بی #نقص ملگـاک;مر بینه #ابتسامة وکمل العید;ش...
۲

#أجانی العید بس بی #نقص ملگـاک;مر بینه #ابتسامة وکمل العید;ش...

الک جنت التفت وادری انتة ما #موجود اذا ابالک حرف من اسمی #عد...

الک جنت التفت وادری انتة ما #موجود اذا ابالک حرف من اسمی #عد...

#انسان #موجود غریبی استاگر به او بگویید در #آسمان یکصدمیلیار...

#انسان #موجود غریبی استاگر به او بگویید در #آسمان یکصدمیلیار...

:large_red_circle:پرسش:(سئوال خیلی از بچه ها و جوونا در عصر ...

:large_red_circle:پرسش:(سئوال خیلی از بچه ها و جوونا در عصر ...

#ما #دخــــ✿◕ ‿ ◕✿ــــتریم!
باید یاد #بگیریم که #کلاس بذاریم...

#ما #دخــــ✿◕ ‿ ◕✿ــــتریم! باید یاد #بگیریم که #کلاس بذاریم...