مهیا_غلامی (۲۳ تصویر)

دیگران دل میدهندمن به تو جان داده ام.... #مهیا_غلامی

دیگران دل میدهندمن به تو جان داده ام.... #مهیا_غلامی

دیگران دل میدهندمن به تو جان داده ام.... #مهیا_غلامی#میکاپ #...

دیگران دل میدهندمن به تو جان داده ام.... #مهیا_غلامی#میکاپ #...

من در بغل گرم تو جایم خوبست... #مهیا_غلامی #عاشقانه
۶

من در بغل گرم تو جایم خوبست... #مهیا_غلامی #عاشقانه

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind:عاشق شده ام حال ...

:heavy_black_heart::leaf_fluttering_in_wind:عاشق شده ام حال ...

عاشق شده ام حال و هوایم خوبستدرد است ولی درد برایم خوبستآرام...

عاشق شده ام حال و هوایم خوبستدرد است ولی درد برایم خوبستآرام...

دیدنت باعث دلتنگی من خواهد شد بعد هر آمدنت، رفتن اگر هست... ...

دیدنت باعث دلتنگی من خواهد شد بعد هر آمدنت، رفتن اگر هست... ...

حق نداری به کسی دل بدهی  الا  من پیش روی تو  دو  راه ست فقط ...

حق نداری به کسی دل بدهی الا من پیش روی تو دو راه ست فقط ...

دیدنت ... باعث دلتنگی من خواهد شد بعدِ هر آمدنت ...رفتن اگر ...
۳

دیدنت ... باعث دلتنگی من خواهد شد بعدِ هر آمدنت ...رفتن اگر ...

حق نداری به کسی دل بدهی ، اِلّا منپیش روی تو دو راه است فقط ...

حق نداری به کسی دل بدهی ، اِلّا منپیش روی تو دو راه است فقط ...

آرامش من!... با تو فقط حالم نه خوابم ، نفسم ، لحن صدایم خوبس...

آرامش من!... با تو فقط حالم نه خوابم ، نفسم ، لحن صدایم خوبس...

دیدنت باعث دلتنگی من خواهد شد بعد هر آمدنت ، رفتن اگر هست .....
۱

دیدنت باعث دلتنگی من خواهد شد بعد هر آمدنت ، رفتن اگر هست .....

آرامش منبا تو فقط حالم نهخوابمنفسملحن صدایم خوبست ..#مهیا_غل...

آرامش منبا تو فقط حالم نهخوابمنفسملحن صدایم خوبست ..#مهیا_غل...

گفته بودم که در این خانه دلم می گیرد رفتی و از سر لج ... پنج...

گفته بودم که در این خانه دلم می گیرد رفتی و از سر لج ... پنج...

دیگران دل میدهندمن به تو جان داده ام#مهیا_غلامی@city_eshgh:u...

دیگران دل میدهندمن به تو جان داده ام#مهیا_غلامی@city_eshgh:u...

#کانال_تلگرام    :heart_decoration: :white_right_pointing_ba...
۵

#کانال_تلگرام :heart_decoration: :white_right_pointing_ba...

:fallen_leaf:دیگران دل میدهند... من به تو جان داده ام...:fal...
۴

:fallen_leaf:دیگران دل میدهند... من به تو جان داده ام...:fal...

دیگران دل می دهند و من به تو"جان"داده ام...بارها ثابت شده......
۵

دیگران دل می دهند و من به تو"جان"داده ام...بارها ثابت شده......