مهمات (۶ تصویر)

:anger_symbol:  الاغی که اسیر شد؛ کپشن مطالعه شود بسیار جالب...
۱

:anger_symbol: الاغی که اسیر شد؛ کپشن مطالعه شود بسیار جالب...

#مهمات
۱

#مهمات

نقش مهم سوریه در تامین نیاز های دفاعی ایران در ایام جنگ
آموز...

نقش مهم سوریه در تامین نیاز های دفاعی ایران در ایام جنگ آموز...

مگر ما نامردیم سوریه رو تنها بزاریم!

آیا می دانید در شرایطی...

مگر ما نامردیم سوریه رو تنها بزاریم! آیا می دانید در شرایطی...

ما با سوریه می مانیم
زمانی که صدام به ایران حمله کرد و اکثر ...

ما با سوریه می مانیم زمانی که صدام به ایران حمله کرد و اکثر ...

#تشیع_جنازه_شهید_گمنام امروز شهر#بردخون #استان بوشهر#جایگاه#...
۵

#تشیع_جنازه_شهید_گمنام امروز شهر#بردخون #استان بوشهر#جایگاه#...