مهر_و_محبت (۴ تصویر)

دور کردن غصه و اندوه از خویش
۱

دور کردن غصه و اندوه از خویش

نوازش...
۲

نوازش...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر با طلوع خورشید ،صبح در نهایت طراوت ق...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر با طلوع خورشید ،صبح در نهایت طراوت ق...

#با_مردم_مهربان_باش#حضرت_امام_علی_ع می فرمایند : خَالِطُوا ا...
۱

#با_مردم_مهربان_باش#حضرت_امام_علی_ع می فرمایند : خَالِطُوا ا...