نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مهران_یوسفی (۱۳ تصویر)

گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن ! جانا ، سرم از فکر تو خالی ست، دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی

گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن ! جانا ، سرم از فکر تو خالی ست، دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی

۱۰ آذر 1398
60
گفتی زِ سرت فکر مرا بیرون کن ! جانا ، سرم از فکر تو خالی‌ست ، دلم را چه کنم ؟ #مهران_یوسفی

گفتی زِ سرت فکر مرا بیرون کن ! جانا ، سرم از فکر تو خالی‌ست ، دلم را چه کنم ؟ #مهران_یوسفی

۳۰ آبان 1398
62
گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن ! جانا ، سرم از فکر تو خالی ست، دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی #میکاپ #ازدواج

گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن ! جانا ، سرم از فکر تو خالی ست، دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی #میکاپ #ازدواج

۲ آبان 1398
72
گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن جانا سرم از فکر تو خالیست، دلم را چه کنم... #مهران_یوسفی

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن جانا سرم از فکر تو خالیست، دلم را چه کنم... #مهران_یوسفی

۱ آبان 1398
9K
گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن ! جانا ، سرم از فکر تو خالی ست، دلم را چه کنم؟! . #مهران_یوسفی

گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن ! جانا ، سرم از فکر تو خالی ست، دلم را چه کنم؟! . #مهران_یوسفی

۱ مرداد 1398
71
گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن! جانا♥ ️ سرم از فکر تو خالی ست. دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی •💭 ✨ ❤ ️•

گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن! جانا♥ ️ سرم از فکر تو خالی ست. دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی •💭 ✨ ❤ ️•

۱۳ اسفند 1397
58
گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن ! جانا ، سرم از فکر تو خالی ست، دلم را چه کنم؟! . #مهران_یوسفی #عاشقانه_ها

گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن ! جانا ، سرم از فکر تو خالی ست، دلم را چه کنم؟! . #مهران_یوسفی #عاشقانه_ها

۲۸ دی 1397
53
گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن !جانا ، سرم از فکر تو خالی ست،دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی

گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن !جانا ، سرم از فکر تو خالی ست،دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی

۷ دی 1396
71
گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن! جانا، سرم از فکر تو خالی‌ست دلم را چه کنم؟ 👤 #مهران_یوسفی

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن! جانا، سرم از فکر تو خالی‌ست دلم را چه کنم؟ 👤 #مهران_یوسفی

۷ شهریور 1396
53
گفتـی ز سـرت فکر مـرا بیرون کن... جـانـا زسـرم فکـر تـو خـالیسـت ... دلـم را چـه کنـم؟! #مهران_یوسفی

گفتـی ز سـرت فکر مـرا بیرون کن... جـانـا زسـرم فکـر تـو خـالیسـت ... دلـم را چـه کنـم؟! #مهران_یوسفی

۱۸ خرداد 1396
78
گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن ! جانا سرم از فکر تو خالی ست دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی

گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن ! جانا سرم از فکر تو خالی ست دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی

۱۱ اردیبهشت 1396
63
گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن! جانا سرم از فکر تو خالی ست، دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی

گفتی زسرت فکر مرا بیرون کن! جانا سرم از فکر تو خالی ست، دلم را چه کنم؟ #مهران_یوسفی

۲۷ مهر 1395
274
گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن جانا، سرم از فکر تو خالیست، «دلم» را چه کنم؟... #مهران_یوسفی

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کن جانا، سرم از فکر تو خالیست، «دلم» را چه کنم؟... #مهران_یوسفی

۲۲ مرداد 1395
266