مهران_مدیری (۷۷۲ تصویر)

.میدونی وقتی آدما به ترک کردن کسی فکر میکنندر واقع همون لحظه...
۲

.میدونی وقتی آدما به ترک کردن کسی فکر میکنندر واقع همون لحظه...

🔺 #تناقضات_روغنفکری.. این داستان: تبرک جستن!این تگ رو دنبال ...
۵

🔺 #تناقضات_روغنفکری.. این داستان: تبرک جستن!این تگ رو دنبال ...

بازیگرا کرونا نیمیگیرن؟!دیشب، جشن حافظ.. رفتن جایزه بدن به خ...

بازیگرا کرونا نیمیگیرن؟!دیشب، جشن حافظ.. رفتن جایزه بدن به خ...

عاشق نگون بخت

عاشق نگون بخت

شیدایی
۶

شیدایی

تنهایی

تنهایی

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۳

بیوگرافی نویسنده وشاعرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

عنوان قطعه حقیقت

عنوان قطعه حقیقت

شرابِ لبهایِ تو
۵

شرابِ لبهایِ تو

وداع
۱

وداع

آیا شریف‌تر آنست که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شو...
۶

آیا شریف‌تر آنست که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شو...

واژه ها محمدعلی دهقان کروکی
۶

واژه ها محمدعلی دهقان کروکی

میوه ممنوعه محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

میوه ممنوعه محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

چشمانت میکده روحِ منند
۳

چشمانت میکده روحِ منند

ناب ترین حس

ناب ترین حس

عنوان واژه ها
۷

عنوان واژه ها

دنیا اینقدرام جدی نیست
۱۱

دنیا اینقدرام جدی نیست

سعیدعزت الهی دردورهمی❤ای جانممممم😍😍😍😍 #دورهمی #مهران_مدیری #...
۸

سعیدعزت الهی دردورهمی❤ای جانممممم😍😍😍😍 #دورهمی #مهران_مدیری #...

تصویرنویسنده وشاعر معاصرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام
۶

تصویرنویسنده وشاعر معاصرمحمدعلی دهقان کروکی متخلص به م بهنام

digikala