مهدی_فرجی (۲۲۱ تصویر)

دورها قبر كوچكی دارمبی‌اتاق و حياط خلوت نيست گاه‌گاهی سری بز...

دورها قبر كوچكی دارمبی‌اتاق و حياط خلوت نيست گاه‌گاهی سری بز...

#ع‌ش‌ق {💍👰🤵💕}تو آن بلای قشنگی که آمدی به سرم#مهدی_فرجی🌱
۱

#ع‌ش‌ق {💍👰🤵💕}تو آن بلای قشنگی که آمدی به سرم#مهدی_فرجی🌱

حال من خوب است اما با تو بهتر میشوم...❤#مهدی_فرجی

حال من خوب است اما با تو بهتر میشوم...❤#مهدی_فرجی

نمِ باران نشسته روی شعرم... دفترم یعنی!نمیبینم تو را ابریست ...
۳

نمِ باران نشسته روی شعرم... دفترم یعنی!نمیبینم تو را ابریست ...

این و آن هیچ مهم نیست چه فکری بکنندغم نداریم، بزرگ است خدای ...

این و آن هیچ مهم نیست چه فکری بکنندغم نداریم، بزرگ است خدای ...

ابری خبر کن قاصد باران، پرستو جان!عطری بیفشان بر حیاطِ خانه،...
۸

ابری خبر کن قاصد باران، پرستو جان!عطری بیفشان بر حیاطِ خانه،...

بی من، کنارِ سایه‌ی خود هَم قَدم نَزن . . . 🌷 #مهدی_فرجی #بخ...

بی من، کنارِ سایه‌ی خود هَم قَدم نَزن . . . 🌷 #مهدی_فرجی #بخ...

دیوانه آن کسی‌ستکه بی‌عشق سر کند..💕 #مهدی_فرجی🌸
۱

دیوانه آن کسی‌ستکه بی‌عشق سر کند..💕 #مهدی_فرجی🌸

عید فطر،رمضان، هلال‌ماه در تک بیت شاعراندیدارِ تو عید است ول...

عید فطر،رمضان، هلال‌ماه در تک بیت شاعراندیدارِ تو عید است ول...

لحظه ای خنده ای 😂و لحظه ی دیگر اخمی😒آدم از دست تو دیوانه نبا...

لحظه ای خنده ای 😂و لحظه ی دیگر اخمی😒آدم از دست تو دیوانه نبا...

‌اینجا کسی صدای مرا پس نمی‌دهد پای کدام کوه بخوانم ترانه‌ای....

‌اینجا کسی صدای مرا پس نمی‌دهد پای کدام کوه بخوانم ترانه‌ای....

حرف را می شود از حنجره بلعید و نگفتوای اگر چشم بخواند غم ناپ...
۶

حرف را می شود از حنجره بلعید و نگفتوای اگر چشم بخواند غم ناپ...

حال من خوب استاما با تو بهتر می‌شومآخ تا می‌بینمتیک‌جور دیگر...
۳

حال من خوب استاما با تو بهتر می‌شومآخ تا می‌بینمتیک‌جور دیگر...

هنوز بوسه ی منمثلِ قُفل بر دهنش؛هنوز انگُشتماسمِ رمزِ پیرهنش...
۲

هنوز بوسه ی منمثلِ قُفل بر دهنش؛هنوز انگُشتماسمِ رمزِ پیرهنش...

#جانآ:broken_heart:•~°نمِ باران نشسته روی شعرم؛دفترم یعنی!نم...

#جانآ:broken_heart:•~°نمِ باران نشسته روی شعرم؛دفترم یعنی!نم...