مهدی_رحمتی (۹۶ تصویر)

تولدتون مبارک:heavy_black_heart::birthday_cake: #سید_جلال #...
۰

تولدتون مبارک:heavy_black_heart::birthday_cake: #سید_جلال #...

تااخر بخونید توروخدا:blue_heart: :broken_heart: :pensive_fac...
۱۰

تااخر بخونید توروخدا:blue_heart: :broken_heart: :pensive_fac...

قانون نانوشته ولی لازم الاجرای فوتبال ایران!اولین بار نبود ک...
۰

قانون نانوشته ولی لازم الاجرای فوتبال ایران!اولین بار نبود ک...

تو که باشی..دوستَت دارَم قشنگ‌ترین...تکرآر مکررات عالَم است....
۵

تو که باشی..دوستَت دارَم قشنگ‌ترین...تکرآر مکررات عالَم است....

کسی سوال میکنید بخاطر چه زنده ای؟!و من برای زندگی تو رابهانه...
۷

کسی سوال میکنید بخاطر چه زنده ای؟!و من برای زندگی تو رابهانه...

چشمانم را که می بندم تو آغاز می شوی،دوست داشتنت روز و شب نمی...
۱

چشمانم را که می بندم تو آغاز می شوی،دوست داشتنت روز و شب نمی...

دوست داشتنت مثلِ نفس استآرام؛بی صدااما همیشگی...:blue_heart:...
۰

دوست داشتنت مثلِ نفس استآرام؛بی صدااما همیشگی...:blue_heart:...

تو مرا جان و جهانی:blue_heart:∞:crown:چه کنم جان و جهان را:s...
۲۳

تو مرا جان و جهانی:blue_heart:∞:crown:چه کنم جان و جهان را:s...

تــ۸۸&۱ــو جایی توو قَـلبَم داری کِ هیچکـَسـ نِمیتونهـ داشته...
۲۴

تــ۸۸&۱ــو جایی توو قَـلبَم داری کِ هیچکـَسـ نِمیتونهـ داشته...

نیست مرا جز تـــ۸۸&۱ــــو دواای تــ۸۸&۱ـــو دَوای دل من:see-...
۰

نیست مرا جز تـــ۸۸&۱ــــو دواای تــ۸۸&۱ـــو دَوای دل من:see-...

تو میدانی که من بی تو:open_hands_sign::no_entry:-نخواهم زندگ...
۱

تو میدانی که من بی تو:open_hands_sign::no_entry:-نخواهم زندگ...

بی تو به سامان نرسمای سَرو سامان همه تو:see-no-evil_monkey:۸...
۱

بی تو به سامان نرسمای سَرو سامان همه تو:see-no-evil_monkey:۸...

زندگیِ مَن دَرچِشمان تــ۱&۸۸ـــوخُلاصعِ میشَود:blue_heart::...
۴۶

زندگیِ مَن دَرچِشمان تــ۱&۸۸ـــوخُلاصعِ میشَود:blue_heart::...

به نام خدا فقط مهدی رحمتی :blue_heart:           م...
۷

به نام خدا فقط مهدی رحمتی :blue_heart: م...

مـن از تـمام دنیـا:earth_globe_asia-australia:یـک تـ۸۸&۱ـو د...
۰

مـن از تـمام دنیـا:earth_globe_asia-australia:یـک تـ۸۸&۱ـو د...

دستی دستی دیدی اومدی دل ببری:see-no-evil_monkey::blue_heart:...
۲

دستی دستی دیدی اومدی دل ببری:see-no-evil_monkey::blue_heart:...

وای جانم خوشتیپ بهمن ماهی ها خوش اخلاق بهمن ماهی ها سید حضرت...
۱

وای جانم خوشتیپ بهمن ماهی ها خوش اخلاق بهمن ماهی ها سید حضرت...

از اون عکس خوبا:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:...
۲

از اون عکس خوبا:smiling_face_with_open_mouth_and_cold_sweat:...

بیخود نیست که میگن به تیم امید و انگیزهمیده بیخود نیست کاپیت...
۳

بیخود نیست که میگن به تیم امید و انگیزهمیده بیخود نیست کاپیت...

حتی فکر کردن بهت میتونهضربان قلبم رو بالا ببره:crown::blue_h...
۰

حتی فکر کردن بهت میتونهضربان قلبم رو بالا ببره:crown::blue_h...