مهدی (۴۲۹۷ تصویر)

سفرنامه

سفرنامه

سفرنامه
۱

سفرنامه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

در هشتمین روز کمین، #گلوله سمینوف نشست وسط دو ابروی رستمعلی ...
۱۱

در هشتمین روز کمین، #گلوله سمینوف نشست وسط دو ابروی رستمعلی ...

ترسم که مُهرِ نامه ی اعمالم این شود..

او هم ز چشم #مهدی زهر...

ترسم که مُهرِ نامه ی اعمالم این شود.. او هم ز چشم #مهدی زهر...

دست بشور دست بشور

دست بشور دست بشور

قول میدی🌺💚🍂اگه خوندی🌺💚🍂توهرشرایطی🌺💚🍂که هستی🌺💚🍂کپی کنی🌺💚🍂وتا ...
۱

قول میدی🌺💚🍂اگه خوندی🌺💚🍂توهرشرایطی🌺💚🍂که هستی🌺💚🍂کپی کنی🌺💚🍂وتا ...

فقط یک نفس تا محرم ره استخودم را به دستت سپردم حسین....⬅️دان...

فقط یک نفس تا محرم ره استخودم را به دستت سپردم حسین....⬅️دان...

شما جیب ما رو نزن / عیدی پیشکش 😒👤مهدی صفری#همراه_اول #وزارت_...

شما جیب ما رو نزن / عیدی پیشکش 😒👤مهدی صفری#همراه_اول #وزارت_...

#مهدی احمدوند

#مهدی احمدوند